Sökning: "växtmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet växtmaterial.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Sammanfattning : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. LÄS MER

 2. 2. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Hellbom; [2019]
  Nyckelord :skuggtolerans; härdighet; urban miljö; förtätning; gatuträd; SLU;

  Sammanfattning : When large parts of Umeå burned down in 1888, birches were planted along the city's streets to prevent the spread of fires and even today there are many birches planted in the city. That is why Umeå is also known as the city of birches. Today, a densification process is under way in Umeå, which will affect the light supply in certain places. LÄS MER

 3. 3. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matildha L. Litström; [2019]
  Nyckelord :torg; gestaltning; avbefolkning; avbefolkning; urbanisering; Västernorrland; klimat; landskapsplanering;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses topics such as the rural population and its economic sanctions, the town square as a phenomenon and vegetative materials for northern climate in order to compile a design proposal for Kramfors town square based on the literature studies theories and my own observations. We often get enlighten by the urbanization and its affects in larger cities. LÄS MER

 4. 4. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Carlsson; Daniel Björfors; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :förtätning; ekosystemtjänster; dagvatten; parkeringsytor; klimatanpassning; Lomma kommun; hårdgjorda ytor; hållbart stadsbyggande; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Densification that takes place in both Sweden and the rest of the world can lead to the nature around the cities being protected but can also mean that greenery and good habitats within the cities are lost. In the discussion about densification, the handling of unused surfaces is a factor. LÄS MER

 5. 5. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Sammanfattning : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. LÄS MER