Sökning: "transcendens"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet transcendens.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. ”Dancing with the perfection of the universe” : Mystik transformation i nyandlig kontext

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniella Tibell; [2023]
  Nyckelord :Mystik; transformation; nyandlighet; omvändelse; Rambos processorienterade modell; psykopatologi;

  Sammanfattning : Den interpersonella konstruktionen av omvändelse i nyandlig kontext har formats av den sociologiskt dominerade forskningen i fältet, och den mystika erfarenhetens roll har fallit i skymundan. Syftet med uppsatsen var därför att få större inblick i vilken roll den mystika erfarenheten kan ha i transformativa upplevelser i nyandlig kontext. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av det lågupplösta : En studie om subversiva kartor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Alexander Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Kartor; Subversion; Multiplicitet; Situerade kunskaper; Den pedagogiska gesten;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida kartan har potential som verktyg för bildpedagogik och subversion, det vill säga motstånd. Vidare undersöks hur multiplicitet, en helhet av skillnader, kan framträda genom kartläggning. LÄS MER

 4. 4. Rum för kontemplation i staden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Sammanfattning : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. LÄS MER

 5. 5. Makt över kvinnlig sexualitet : En diskursanalys från dokumentären "Pornfluencers"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Cim Hagström; [2022]
  Nyckelord :Foucault; Makt; Sexualitet; Onlyfans;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka skildringen av hur maktdiskursen i dokumentären "Pornfluencers" gestaltas även hur makten tar sig form utifrån dokumentären. Dokumentären "Pornfluencers"  på SVT som publicerades den 15 juni 2021 och är publicerad av Erik Galli och Lisa Östberg. LÄS MER