Sökning: "spiritual emergence"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden spiritual emergence.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. The Re-emergence of Religion in European Politics: The Greek Case of Church - State Relations and Religious Freedom in the Context of Education

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emmanouil Anagnostou; [2019]
  Nyckelord :religion; state; education; religious freedom; liberalism; secularism; Europe;

  Sammanfattning : Conducting research on the influence of religion on politics is nowadays a growing tendency as various authors seek to explore why and how the spiritual element affects the natural world of politics. The purpose of this study is to discuss the influence of the Christian religion on education in Europe. LÄS MER

 3. 3. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 4. 4. "Ecclesiola in Ecclesia" : Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner och kyrkofrågan mellan åren 1911-1986

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA; Filosofiska fakulteten

  Författare :Ingrid Holmgren; [2013]
  Nyckelord :Bible Faithful Friends; BV; Ecclesiological Development; Swedish Missionary Association; Axel B. Svensson; Lutheran Confessional Church; Ecclesiola in Ecclesia; Bibeltrogna Vänner; BV; kyrkosyn; kyrkofrågan; ecklesiologi; missionsförening; Axel B. Svensson; Lutherska Bekännelsekyrkan; Ecclesiola in Ecclesia;

  Sammanfattning : This essay examines the Swedish missionary association Bible Faithful Friends’ (Bibeltrogna Vänner, BV) ecclesiological development between the years 1911 – 1986 and their relation to the Church of Sweden. This essay’s three main questions are: - How did the ecclesiology of BV develop during the years 1911 – 1986, with certain focus on 1967-1986? - In what way was this ecclesiology imprinted by a) the structure of the missionary association? b) and the ecclesiological standpoint of the leader Axel B. LÄS MER