Sökning: "mad studie"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden mad studie.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Växa mot Våtmarken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Bakhuizen; [2023]
  Nyckelord :Nynäshamn; wetland; rammed earth; exhibition;

  Sammanfattning : Projekt "Växa mot Våtmarken" handlar om att skapa en byggnad som tar människan till naturen, och inte minst våtmarken. Nynäsvägen och järnvägen till Norviks hamn skapar idag barriärer för Nynäshamnsborna att ta sig till Alhagens våtmark, ett vackert naturområde med stora värden för naturen och människan. LÄS MER

 3. 3. Änglar och demoner : En tematisk analys av porträtteringen av offer och förövare i två svenska true-crime podcasts

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Elin Lemon; Olivia Dalman; [2023]
  Nyckelord :victim; offender; true crime podcast; ideal victim; gender theory; offer; förövare; true crime-podcast; ideala offer; genusteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur offer och förövare beskrivs och framställs av programledarna för ett urval av svenska true crime-podcasts, utifrån teorin om ideala offer samt genusteori. En kvalitativ innehållsanalys av tematisk karaktär genomfördes på olika avsnitt av poddarna “Spöktimmen” och “Mord Mot Mord”, i vilka fyra teman kunde urskiljas; ”oskyldiga offer”, ”starka offer”, ”galna förövare” samt ”osannolika förövare”. LÄS MER

 4. 4. Knutby och Kristi brud : en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Felicia Samuelsson; Vanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Felicia Samuelsson, Vanna Andersson: ”Knutby och Kristi brud, en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby”. Lunds Universitet: Inst. för kommunikation och medier, b-uppsats, vårtermin, 2022. LÄS MER

 5. 5. Den avrättningsbara kvinnan : En tematisk analys av fallet Lisa Montgomery

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Nelly Broth; Sigridur Mognesen; [2021]
  Nyckelord :Dödsstraff; avrättning; genusteori; Sad Mad; Bad; kulturellt otänkbart; Lisa Montgomery;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur nyhetsrapporteringen framställer Lisa Montgomery i samband med hennes avrättning, mot bakgrund av genusteori och mer specifikt begreppen Sad/Mad och Bad. Lisa Montgomery mördade en gravid kvinna och skar ut hennes ofödda barn. Hon kidnappade barnet för att hävda att det var hennes eget. LÄS MER