Sökning: "Andlig kris"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andlig kris.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. The Life and Times of Butehamun : Tomb Raider for the High Priest of Amun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :George Wood; [2020]
  Nyckelord :Butehamun; Deir el-Medina; Thebes; Egypt; Egyptology; mummies; reburial; caches; Valley of the Kings; biography; Butehamon; Deir el-Medinah; Thebe; Egypten; Egyptologi; mumier; Kungarnas dal; biografi;

  Sammanfattning : This is a biography of the scribe Butehamun. A member of a well-known family who had long lived in the village of Deir el-Medina working on the tombs in the Valley of Kings, Butehamun’s coming of age saw invasion and civil war in Thebes, and the end to the making of new tombs in the Valley, as the New Kingdom came to an end. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till den lidande människan i en andlig dimension

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Jonas Wassdahl; [2004]
  Nyckelord :stöd; lidande; andlighet; mening; kris; strategier;

  Sammanfattning : En svår sjukdom eller skada utgör ofta en kris och ett lidande som den drabbade människan inte av egen kraft kan ta sig ur. Krisen utgör både en fara och en möjlighet. Människors lidande uttrycks på olika sätt, men lidandet har inget eget språk. LÄS MER