Sökning: "linear speed ramp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden linear speed ramp.

 1. 1. Electron heating in collisionless shocks observed by the MMS spacecraft

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Martin Svensson; [2018]
  Nyckelord :shocks; MMS; electron; heating; gradient; quasi-perpendicular; scaling; plasma; space;

  Sammanfattning : Shock waves are ubiquitous in space and astrophysics. Shocks transform directed particle flow energy into thermal energy. As the major part of space is a collisionless medium, shocks in space physics arises through wave-particle interactions with the magnetic field as the main contributor.The heating processes are scale dependent. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad provrörskarusell : Elektronikkonstruktion och utvärdering

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Carl Rosenfeld; [2010]
  Nyckelord :Rotary Positioning; stepper motor; magnetic rotary encoders; linear speed ramp; Roterande positionering; stegmotor; magnetisk rotationsgivare; rampning;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver arbetet med en automatiserad provrörsförflyttare. Det är ett examensarbete som har gjorts på företaget Q-linea AB. En karuselliknande konstruktion med en stegmotor användes för att flytta prover mellan ett antal positioner. En mikrokontroller som hanterar styrning och sensordata har programmerats i C. LÄS MER

 3. 3. Robust Torque Control for Automated Gear Shifting in Heavy Duty Vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tekniska högskolanInstitutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Henrik Abrahamsson; Peter Carlson; [2008]
  Nyckelord :driveline; modeling; torque control; automated manual transmission; heavy truck; drivlina; modellering; momentreglering; AMT; tung lastbil;

  Sammanfattning : In an automated manual transmission it is desired to have zero torque in the transmission when disengaging a gear. This minimizes the oscillations in the driveline which increases the comfort and makes the speed synchronization easier. LÄS MER