Sökning: "vila"

Visar resultat 1 - 5 av 658 uppsatser innehållade ordet vila.

 1. 1. Normvärden för vuxna och ungdomar samt utvärdering av NOT - Nordiskt Orofacialt Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Holmberg; Daria Hasselberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :orofacial funktion; NOT; normvärden; ungdomar; vuxna; orofacial function; NOT; normative data; adolescents; adults;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to provide normative data for NOT (the Nordic Orofacial Test). NOT is an extensive test and gives a thorough assessment of the orofacial functions. Two age groups with 20 participants each were examined, one with adults (ages 20-39) and one with adolescents (ages 11-14). LÄS MER

 2. 2. Litteratur och högläsning i förskolan : En studie om pedagogers förhållningssätt till litteratur som språkutvecklande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Isabella Sundell; Carolina Utter; [2021]
  Nyckelord :Children; interactions; language development; literature; reading aloud; barn; interaktioner; högläsning; litteratur; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med litteratur och högläsning på ett sätt som gynnar barns språkutveckling.   Studien har genomförts på två separata förskolor där tio pedagoger har medverkat i enskilda kvalitativa intervjuer, vilket valts för att få ett fylligt underlag att analysera. LÄS MER

 3. 3. Vad betyder begreppet hälsa för elever i årskurs nio? En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nellie Hultman; Victor Mellberg; [2021]
  Nyckelord :hälsa; elever; idrott och hälsa; KASAM; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal elever i årskurs nio uppfattar begreppet hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång om skolans uppdrag kopplat till hälsa, rådande definitioner av begreppet samt en redogörelse av två vanligt förekommande hälsoperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 5. 5. Björnstad ​och den svenska skolans värdegrund : En studie av Fredrik Backmans roman ​Björnstad ​och dess didaktiska potential vid arbete med värdegrundsfrågor i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Björnstad; Värdegrund; Didaktisk potential;

  Sammanfattning : Den svenska skolans övergripande uppdrag är att utbilda demokratiska  i samhällsmedborgare och allt arbete i skolan ska vila på en demokratisk grund. I läroplanen för gymnasieskolan står det att de värden som utbildningen ska förmedla är människolivets okränkbarhet, individensfrihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samtsolidaritet mellan människor - men hur inkluderar man egentligen värdegrundsarbetet i undervisningen? Syftet med uppsasten är att analysera vilken didaktisk potential Fredrick Backmans roman Björnstad (2016) utifrån skolans värdegrund och styrdokumenten i svenska. LÄS MER