Sökning: "Residual sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Residual sustainability.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental Release.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ashley Hall; [2022]
  Nyckelord :water; wastewater; source separation; greywater; phosphorous; precipitation; utfällning; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As our understanding of the impact humans have on the environment changes, so too do the mitigation strategies we employ to prevent it. One major source of anthropogenic pollution is wastewater effluent. LÄS MER

 3. 3. Gule vekster i Borsökna

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Pernille Andresen Bjerve; [2022]
  Nyckelord :Anthroponics; Pee Ponics; Cultivation; Toilets;

  Sammanfattning : YELLOW AGRICULTURE  IN BORSÖKNA By the water in Borsökna there is a culture house as a tribute to the yellow water. A culture house and social meeting place run by urine. The yellow water that visitors and those who work on the site leave behind is stored in tanks as a component to the plants that are grown in the culture house. LÄS MER

 4. 4. PVT system sizing and simulation for a livestock farm

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ioannis Poursanidis; [2022]
  Nyckelord :livestock farms; thermal and electrical energy; Winsun; Solarius BIM;

  Sammanfattning : The work elaborated in this thesis is developed for fulfilling the needs of the degreeproject for a Master of Science with major in Energy Systems, organized at the Facultyof Engineering and Sustainable Development at the University of Gävle, Sweden. Theaim of the work is to perform the sizing and simulation of a photovoltaic thermal(PVT) system a livestock farm. LÄS MER

 5. 5. Integrering av EU-taxonomin och scope 3 i fastighetsbolags hållbarhetsrapportering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Claésson; Alfred Nordström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen står idag inför ett antal utmaningar inom hållbarhetsarbetet för att minimera dess miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser. Störst andel utsläpp av växthusgaser under en byggnads livscykel kommer från nybyggnation medan uppvärmning och förvaltning står för den resterande. LÄS MER