Sökning: "Kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1439 uppsatser innehållade ordet Kreativitet.

 1. 1. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 2. 2. Kreativitet i praktiken : En autoetnografisk studie av kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sebastian Sahlin; [2020]
  Nyckelord :kreativitet autoetnografi pedagogik fenomenologi måleri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och få kännedom om kreativa processer och olika kreativa strategier för att, som lärare bättre kunna främja elevers kreativitet. Frågeställningen, ”Vad kännetecknar en kreativ process?”, undersöks med en autoetnografisk metod där en dokumenterad kreativ process jämförs med andras autoetnografiska dokumentationer av kreativa processer. LÄS MER

 3. 3. Det ska vara roligt att skriva: kreativitet kopplat till motivation inom skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sigrid Liljefjord; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt handlar om huruvida kreativitet kan användas i svenskundervisning med målet att motivera elever i grundskola åk 7-9, till skrivutveckling. De forskningsfrågor som uppsatsen bygger på är; Vilka kreativa verktyg kan motivera elever till skrivutveckling? samt Vilka förutsättningar bör finnas för att kunna arbeta med kreativa verktyg? För att besvara frågorna har jag granskat elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Kreativa begränsningar i komposition - Vilka ramar och regler kan användas för att underlätta mitt komponerande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Marcus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Komposition; kompositionsprocess; strategier; ramar; regler; begränsningar; kreativitet; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur jag genom begränsningar kunde förenkla min kompositionsprocess. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tre kompositörer av olika bakgrund om vilka ramar och regler de använder när dem komponerar. LÄS MER

 5. 5. Marginal intelligence difference between handedness groups

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Callum Kynaston; [2020]
  Nyckelord :handedness; general intelligence; skrivande; formalia; exempeluppsats;

  Sammanfattning : Whether the hand you write with has any impact or says anything about you has been debated for hundreds of years. The most cited in the media today is an association between left-handedness and creativity. LÄS MER