Sökning: "Slöserier"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet Slöserier.

 1. 1. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 2. 2. Real‐Time Navigation System for Logistics Applications in Industrial Environments

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Andreas Farde; Carl Svinge; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Along with the increasing demand for economical- and environmental sustainability within the manufacturing industry, comes new requirements within the topic of waste reduction. This thesis will therefore discuss the possibility to decrease industrial transportation waste, through software-based route optimization tools, within manually operated forklifts. LÄS MER

 3. 3. Industry 4.0 to enhance lean resource efficiency

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Karl Söderbärg; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Lean Management; Lean Waste; Data; Logistics; Process; Automation; Goods Receipt; Warehouse; Manufacturing; Automotive; Industri 4.0; Lean Management; Lean Slöserier; Data; Logistik; Process; Automation; Godsmottagning; Lager; Tillverkning; Automotive;

  Sammanfattning : This paper is a practical and empirical investigation into the relationship and overlap between the two industrial paradigms of Lean Management and Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av produktuppstart i tillverkningsindustrin med tillhörande förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The degree project was carried out at the food company Gunnar Dafgård AB, which is based in Källby and manufactures frozen and chilled foods. The company is well known for its brands Billys and Gorbys. This work has been specified for the bakery department and productionline L1. LÄS MER

 5. 5. Undersökning i en maskinverkstad av flexibilitet och förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :William Eskil; Martin Rosander; [2021]
  Nyckelord :Flexibilitet; produktionsupplägg; produktionsplanering; maskinverkstad; lean;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att påverka flexibiliteten i en maskinverkstad genom produktionsupplägg och produktionsplanering, samt undersöka förbättringsmöjligheterna inom produktionsupplägg och produktionsplanering med hjälp av verktyg inom lean. Utifrån studiens syfte formades och besvarades tre frågeställningar:  (1) Hur kan produktionsupplägg påverka flexibiliteten i en maskinverkstad? (2) Hur kan flexibilitet i en maskinverkstad ökas med hjälp av produktionsplanering? (3) Hur kan verktyg inom lean skapa förbättringsmöjligheter inom produktionsupplägg och produktionsplanering? Metod och genomförande: en fallstudie genomfördes på ett fallföretag inom el- och mekanikbranschen för att samla in empiriskt material. LÄS MER