Sökning: "Kunskapsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet Kunskapsöverföring.

 1. 1. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 2. 2. Innovation & Remote Work: A window of opportunity or an inevitable compromise? : An identification and evaluation of innovation aspects in remote work conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :XENOFON KARACHATZIS; LIKHIT PARAMESHWARAPPA; [2021]
  Nyckelord :Remote work; Covid-19; Innovation; Workplace; Hybrid model; Distansarbetet; Covid-19; Innovation; Arbetsplats; Hybridmodell;

  Sammanfattning : As a result of the Covid-19 pandemic, there has been wide adoption of remote work while major companies have started introducing permanent flexible work arrangements. This dramatic shift in the workplace has raised questions regarding the effect this will have on innovation as it is critical for a future company’s success. LÄS MER

 3. 3. ”Jag förstår väldigt lite när jag sitter hemma” : En studie om hur distansarbetet påverkar kunskapsöverföring mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Eliasson; Emma Westman; [2021]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; distansarbete; informellt lärande; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring hur distansarbete har påverkat kunskapsöverföringen mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet. De frågeställningar som formulerats för att besvara studiens syfte är: Hur påverkar distansarbetet kunskapsöverföring mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet? och Hur påverkar distansarbetet kunskapsöverföring i de informella sammanhangen inom byggbranschens administrativa verksamhet? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet där samtliga övergått till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Hållbar kunskapsöverföring i konsultorganisationer : En studie om hur konsulter överför kunskap under ett affärssystems livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Reibner; Jakob Björk; [2021]
  Nyckelord :Knowledge management; Kunskapsöverföring; affärssystems livscykel; konsultorganisation; konsulter;

  Sammanfattning : Affärssystem är kunskapsintensiva projekt som kräver involvering av externa konsulter för attimplementera, utveckla och underhålla. På senare tid har konsulternas arbete utmanats genomatt affärssystems komplexitet ökat och att kundorganisationer utvecklar användningen underhela systemets livscykel. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring, en viktig grundpelare i innovation : Kunskapsöverföring och innovationsskapande i storföretags interna inkubatorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sophia Carlstedt; Merlenius Matilda; [2021]
  Nyckelord :knowledge transfer; innovation; corporate incubator; kunskapsöverföring; innovation; intern inkubator;

  Sammanfattning : Storföretag står inför en ständig utmaning att utöka sina innovationsutvecklingsmöjligheter. På grund av detta är det en ökande trend hos storföretag idag att implementera interna inkubatorer. LÄS MER