Sökning: "Bolag"

Visar resultat 6 - 10 av 2792 uppsatser innehållade ordet Bolag.

 1. 6. Marknadens reaktion vid vinstvarningar : Har informationsinnehåll och företagsstorlek effekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Fredrik Larshamre Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Vinstvarning; avvikelseavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den svenska kapitalmarknadens reaktion vid vinstvarningar samt huruvida det kan observeras en skillnad baserat på informationsinnehåll i vinstvarningar och företagsstorlek. Urvalet består av 143 observerade vinstvarningar som utfärdats av svenska börsnoterade bolag under 2013–2019. LÄS MER

 2. 7. Styrelseupptagenhet och finansiell prestation : En studie om hur styrelseledamöters externa uppdrag påverkar svenska börsbolags finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Holmlund; Julia Ingvall Bernander; [2020]
  Nyckelord :multipla styrelseuppdrag; finansiell prestation; Tobins Q; agentteorin; upptagna styrelser; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Behovet av en kompetent och insatt styrelse har bidragit till att parallella styrelseuppdrag har blivit föremål för debatt. Forskare har en varierad uppfattning gällande huruvida denna typ av upptagenhet hos styrelser påverkar företags prestation. LÄS MER

 3. 8. Aktieåterköp och könsfördelning i styrelser : En studie av den kortsiktiga avkastningen efter annonseringen av ett aktieåterköp i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Strömbäck; Erik Vågstedt; [2020]
  Nyckelord :Avvikelseavkastning; market timing; aktieåterköp; agentkostnader; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass;

  Sammanfattning : Frågor kring könsfördelningen i bolagsstyrelser har i Sverige under senare tid uppmärksammats allt mer. Forskningen kring kvinnliga styrelseledamöters påverkan på olika företagsbeslut är gedigen, men på den svenska marknaden är den inte lika täckande. LÄS MER

 4. 9. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 10. IPO Underpricing on small- and microcap companies : A study of first-day returns on Spotlight Stock Market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Jörnhammar; Dyar Allaf; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offerings; IPO underpricing; Spotlight Stock Market; IPO influencing factors; multiple regression model;

  Sammanfattning : Historical evidence suggests that initial public offerings (IPOs), on average, are priced below their intrinsic value. In this paper, we investigate the magnitude of IPO underpricing on small- and microcap companies listed on the stock exchange Spotlight Stock Market, over the period 2012–2019. LÄS MER