Sökning: "dröm"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet dröm.

 1. 1. Musik i migration : En etnografisk studie om latinamerikanska musiker i Sverige -Motivation, autodidaktik och integration

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rodrigo Vasquez Rojas; [2019]
  Nyckelord :motivation; autodidaktik; integration; etnografi; dröm; Latinamerika;

  Sammanfattning : In this magister's thesis, the aim is to highlight the circumstances that caused four Latin American autodidactical musicians to leave their countries and migrate in order to settle down in the Swedish capital of Stockholm. The propose is to give a greater understanding of how the musicians learned music and how they perceived their dreams and their motivation in relation to reality. LÄS MER

 2. 2. Fångad i en dröm: att vara i ett psykotiskt tillstånd : - en narrativ analys av patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Levi; Minna Jonason; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ design; omvårdnad; patografier; personcentrerad vård; psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk problematik i form av psykoser kan drabba alla människor när som helst under livets gång. Unga som gamla drabbas av psykoser i olika sammanhang. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och magiskt tänkande kan göra det svårt för vårdpersonal att behandla och vårda personen. LÄS MER

 3. 3. Jungiansk analys av Bertoluccis La Luna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Anton Olandersson; [2019]
  Nyckelord :Carl Jung; Jungian Analyses; Jungiansk Analys; La Luna; Bernardo Bertolucci; dröm; dream; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras La Luna av Bernardo Bertolucci utifrån ett jungianskt perspektiv med fokus på månsymboliken i filmen och medvetandets utveckling för att utnyttja mindre använd jungiansk teori inom filmanalys och samt för att fortsätta det jungianska analyserandet av Bertoluccis filmer. Analysen jämförs med de tidigare jungianska analyserna av Bertoluccis filmer och hur analysen står i relation till den jungianska filmteorin som har ökat i populäritet de senare åren. LÄS MER

 4. 4. Drömmar för musikämnet : En kvalitativ intervjustudie där musikdidaktiken beskrivs i förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Linda Bäckvall; [2018]
  Nyckelord :Music Didactics; Musicking; Preschool Teacher; Preschool; Music Activity; Dreams.; Musikdidaktik; musicking; förskollärare; förskola; musikaktivitet; drömmar.;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to describe and analyze how pre-school teacher´s didactically arrange different music activities in the work. To gain understanding and the importance of music didactics in preschool. LÄS MER

 5. 5. Hur genererar ljus en drömlik uppfattning i film? : En semiotisk bildanalys av ljusets roll i utpräglade drömscener.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Michelle Mårdh; [2018]
  Nyckelord :Spellbound; Smultronstället; Stalker; Scott Pilgrim vs The World; Dröm; Ljus; Drömsekvens; Drömscen; Bildanalys; Bildsemiotik.;

  Sammanfattning : Drömmars likhet med film har fascinerat människor sedan mediets uppkomst. Med ljus som avgörande princip för bildens innehåll, i kombination med något så subjektivt som hur drömmar ser ut, är det av intresse att se hur ljuset gestaltas när filmkaraktärers egna drömmar blir ett inslag i filmen. LÄS MER