Sökning: "attraktiv arbetsgivare varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden attraktiv arbetsgivare varumärke.

 1. 1. Mycket snack och lite verkstad i byggbranschen? : En kvalitativ studie om hur ett företag arbetar med sitt varumärke för att attrahera och rekrytera kvinnor i en mansdominerad bransch.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sigrid Palmkvist; Louise Wöllner; [2019]
  Nyckelord :HR; Employer branding; genus; attraktiv arbetsgivare; byggnadsbranschen; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad kan idag beskrivas som könssegregerad. I framtiden kan detta leda till svårigheter att bemanna, samt bidra till en ojämställd arbetsmarknad, vilket bland annat kan innefatta könsfördelningen i de ledande positionerna. LÄS MER

 2. 2. Konsten att attrahera på framtidens arbetsmarknad : En studie i arbetsgivares attraktivitet inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Johanna Holmberg; Sanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Attractive employers; attractive work; talent management; employer branding; value proposition; Attraktiva arbetsgivare; Attraktivt arbete; Talent management; employer branding; value proposition;

  Sammanfattning : The increasing digitalisation of our society is making it harder for the IT industry to attract and recruit employees. One of the biggest assets a company has is its employer brand. This makes “employer branding” one of the most important matters for companies in the IT industry (Backhaus & Tikoo, 2004). LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarvarumärket inom en kommun : Vad är en attraktiv arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Hanna Bengtsson; Caroline Norstedt; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Values; Attractive employer; External and internal employer brand.; Arbetsgivarvarumärke; Värdegrund; Attraktiv arbetsgivare; Externt och internt arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i samarbete med en kommun i Mellansverige genomföra en studie om kommunens arbete vad gällde deras arbetsgivarvarumärke samt upplevelsen av en attraktiv arbetsgivare. Detta har undersökts ur arbetsgivarens respektive medarbetarnas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förmåner som verktyg i kampen om kompetens - Hur förmåner kan attrahera Data- och IT ingenjörer samt skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emma Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Anställningsförmåner; arbetsgivarvarumärke; employer brand; employer branding; employer attractivness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets och arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har lett till att vissa yrkesgrupper har blivit mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationer som är i behov av dessa bristyrken tävlar om att få anställa dem, och krav på anställningserbjudandet blir allt större. LÄS MER

 5. 5. Attrahera, rekrytera och behålla : En kvalitativ studie om hur ett landsting arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Erikson; Ailin Mirkhandan; [2018]
  Nyckelord :employer branding; generation Y; arbetsgivarvarumärke; attraktiva arbetsgivare;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ta reda på hur arbetet med employer branding går till inom vården samt hur viktigt arbetsgivarvarumärket är för generation Y. Det ska även tas reda på vad som gör en arbetsgivare attraktiv ur sjuksköterskestudenters perspektiv. LÄS MER