Sökning: "brand building"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade orden brand building.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hedman; Malin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. LÄS MER

 3. 3. Driving Online Brand Engagement, Trust, and Purchase Intention on Instagram : The Effect of Social Commerce Marketing Stimuli

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sandra Ziadkhani Ghasemi; Merili Palmet; [2019]
  Nyckelord :Social commerce; marketing stimuli; online brand engagement; brand trust; online purchase intention;

  Sammanfattning : Building on the stimulus-organism-response model, this paper aims to fill the considerable research gap by developing a deeper understanding of social commerce as a global emerging phenomenon and investigating the effectiveness of social commerce marketing stimuli and its consequences on consumer behavior on Instagram. The study adopts a mixed-methodology approach, including a web-based survey and a focus group interview, to build a deeper understanding of the phenomenon and account for the social aspects of social commerce. LÄS MER

 4. 4. The effect of Brand Heritage on Luxury Value Perception “European vs. American Approach to Luxury”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lusiyana Ivanova Dimitrova; Orkun Aydin; [2019]
  Nyckelord :Brand Heritage; Luxury Value Perception; Two Modes of Luxury; European Approach to Luxury; American Approach to Luxury; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The effect of Brand Heritage on Luxury Value Perception: “European vs. American Approach to Luxury’’ Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Orkun Aydın and Lusiyana Dimitrova Examiner: Mats Urde Supervisor: Javier Cenamor Purpose: The purpose of this study is to examine how brand heritage influences the different dimensions of luxury value perception. LÄS MER

 5. 5. Waterproof packing for urban outdoor : Development of two waterproof backpacks intended for daily bike commute, urban strolls and travel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Winnberg; [2019]
  Nyckelord :Product design; industrial design; waterproof; urban outdoor; backpack; commuting; Produktdesign; industriell design; vattentät; urban outdoor; ryggsäck; pendling;

  Sammanfattning : Everyday, lots of people use some sort of bag to carry their daily equipment around, whether it is between home and work or any typ of spare time activity. This report covers a Master Thesis project in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. The thesis concerns the development of two waterproof backpacks. LÄS MER