Sökning: "talent management"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden talent management.

 1. 1. Arbete med retention i hotellbranschen - En kvalitativ studie om hur hotellbranschen kan arbeta med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helena Rydberg; Sara Fagrell; [2019-09-02]
  Nyckelord :retention; hotellbranschen; talent management; hotell;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and describe how hotel companies in Sweden are working to retain their staff. The focus will be on analyzing how the hotels work with retention in practice and which retention strategies can be used in the industry. LÄS MER

 2. 2. Talent attraction in Swedish Gaming Industry : An exploratory study.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zigmunds Ancikevics; Nelly Chemutai Lagat; [2019]
  Nyckelord :gaming; start-ups; talent attraction; innovation; employer brand;

  Sammanfattning : Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. LÄS MER

 3. 3. Talent Management - konkurrensfördel eller en strategi för att passa in? : En fallstudie i tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dawn Kardirsson; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Talent Management; Talent; Strategy; Neo-institutionalism; Industry; Context; Talent Management; Talang; Strategi; Nyinstitutionell teori; Bransch; Kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens kunskapsbaserade ekonomi är de mänskliga resurserna en viktig tillgång för att öka konkurrensfördelarna och för att få ett försprång på marknaden. Talent Management är ett koncept som handlar om att attrahera, utveckla och behålla talanger, och som anses vara konceptet som underlättar arbetet med vad som efterfrågas på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Att behålla personal genom talent management : En fallstudie av ett svenskt företag i hospitalitybranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Robin Gulliksson; Carl Klasén; [2019]
  Nyckelord :talent management; hospitality; talent management; behålla personal; talang; motivationsfaktorer; hospitality.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning i näringslivet : En kvalitativ studie om hur små och medelstora företag ser på och arbetar med kompetensförsörjning i en pendlingskommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linnea Lundmark; Therese Svensson; [2019]
  Nyckelord :employability; employee resourcing; human resource development; human resource management; talent management; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar många moment i en organisations strategiska arbete med att förse organisationen med rätt kompetenser. Denna studie syftar att bidra till kunskapsutvecklingen kring kompetensförsörjning som finns i tidigare forskning inom ämnet. LÄS MER