Sökning: "religionsfrihet islam"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden religionsfrihet islam.

 1. 1. Europadomstolen och slöjan : En kvinnas möjlighet till upprättelse

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Maamri; [2019]
  Nyckelord :Procedural justice; substantive justice; Freedom of Religion; Islamic veil; secularism; Islam; European Court of Human Rights; justification; Proceduriell rättvisa; substantiell rättvisa; religionsfrihet; slöja; sekularism; islam; Europadomstolen; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Det finns en utbredd kritik riktad mot Europadomstolen och dess tillämpning av religionsfriheten (artikel 9 i Europakonventionen). Akademiker har anklagat domstolen för att ha demonstrerat enbiasi fall som rör islam och slöjan. Domstolens bedömningar har upplevts som godtyckliga. LÄS MER

 2. 2. Slakt i Guds namn - En kritisk granskning av djurskyddslagens förenlighet med artikel 9 EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2018]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Religionsfrihet; Religiös slakt; Djurskydd; European Court of Human Rights; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religiös slakt påbjuds inom både islam och judendom. Gemensamt för dessa metoder är att djuret ofta slaktas utan föregående bedövning. Denna slakt är i Sverige förbjuden enligt 14 § djurskyddslagen (1988:534). Samtidigt stadgas i artikel 9 EKMR rätt till religionsfrihet. LÄS MER

 3. 3. "Margin of appreciation" och religiös klädsel : En kritik av Europadomstolens hantering av den franska kriminaliseringen av ansiktstäckande plagg på offentliga platser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Brandt; [2016]
  Nyckelord :margin of appreciation; burka; religionsfrihet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har ett särskilt fokus på Frankrikes förbud av ansiktstäckande plagg, såsom burkor, vilket är ett exempel på en grund för de konflikter som uppkommer vid Europas ökade religiösa mångfald. Av de cirka 15 miljoner muslimerna i Europa, bor 5 miljoner i Frankrike, vilket gör islam till den näst största religionen i landet. LÄS MER

 4. 4. När Gud började skolan : En morfologisk idéanalys av Skolverkets styrdokument och de konfessionella friskolornas praktiska efterlevnad

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juha Kilpi; Jonas Rådne; [2016]
  Nyckelord :Skola; konfessionell; religion; kristendom; islam; morfologi; jämställdhet; funktion; kunskapssyn; idéanalys; värdekonflikt; friskola; utbildning; sekularism; LGR!!; närområde.;

  Sammanfattning : De konfessionella friskolorna har de senaste åren varit ett hett diskuterat ämne med omfattande debatter och medial uppmärksamhet som följd. Kritiker har menat att skolorna bedriver en verksamhet som inte är förenlig med de värderingar det är avsett att skolan skall förmedla, medan försvarare har hävdat att skolorna är nödvändiga för att uppfylla kravet på religionsfrihet. LÄS MER

 5. 5. “Fight is an inside path” : A minor field study of how members of Nur Ashki Jerrahi Sufi Order perceive religious freedom in Mexico

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Sandra Forsvik; [2015]
  Nyckelord :Sufism; Jerrahi; Religious freedom; discrimination; Colonia Roma; Mexico City; Mexico; Sufism; Jerrahi; Religionsfrihet; Religionsvetenskap; Diskriminering; Colonia Roma; Mexiko City; Mexiko;

  Sammanfattning : The interests for academic studies of contemporary Sufism and Sufism in non-Islamic countries have become more popular, but little has been done in Latin America. The studies of Islam in this continent are limited and studies on Sufism in Mexico seem to be an unexplored area. LÄS MER