Sökning: "arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 3379 uppsatser innehållade ordet arbetsliv.

 1. 1. Att ha ett jobb som alla andra. Möjligheter och utmaningar i övergången från gymnasiesärskolan till arbete: en kritisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jacob Takeuchi; [2023-09-05]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; anpassad gymnasieskola; SMART; forskningsöversikt; övergång; arbetsliv; individer med IF;

  Sammanfattning : Today a lot of students with intellectual disabilities in Sweden are struggling to join the labor force and face multiple barriers when trying to gain employment. Therefore, the purpose of this thesis is to explore the facilitators and barriers concerning students with intellectual disabilities in their transitions from high school to employment through a systematic mapping of parts of the research field. LÄS MER

 2. 2. Romers upplevelser av antiromism i samhälle och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arnela Halilovic; Enisa Mehmed; [2023-08-29]
  Nyckelord :romer; arbetsmarknad; diskriminering; stigma; minoritetsgrupp;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte har varit att belysa vilka upplevelser romer med arbete/sysselsättning har som kan kopplas till antiromism i det svenska samhället. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur romers upplevelser kring antiromism påverkar dem i arbetslivet samt om det påverkat deras drivkraft att vilja att avancera i arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid. En kvantitativ studie om förväntningen att ständigt vara anträffbar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Jonatan Larsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med teknologins framfart har kommunikationen mellan personer underlättats, vilket har resulterat i en ökning av arbetsrelaterad kontakt utanför arbetstid. Denna utveckling har accelererats till följd av Covid-19-pandemin, där möjligheten till arbetsrelaterad kontakt utanför arbetsplatsen har möjliggjort för organisationer att bedriva verksamhet under rådande pandemi. LÄS MER

 4. 4. Arbeta smart för att leva fullt ut - en balans mellan arbete och livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauline Blomqvist; Alexander Johnsson; [2023-06-27]
  Nyckelord :distansarbete; flexibilitet; work-life balance; produktivitet; kontroll; autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur anställda upplever att de kan påverka deras arbetsprestation och balans mellan arbetsliv och privatliv vid flexibelt arbete. Efter att pandemin påtvingade många företag till nya arbetsformer krävdes snabbt nya sätt att styra, av ledningen. LÄS MER

 5. 5. HAR DU MENS ELLER? En kvalitativ intervjustudie om hur personer med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom upplever vardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Johansson; Wilma Engman; [2023-05-03]
  Nyckelord :Premenstruellt dysforisk störning; Arbetsterapi; Premenstruellt Syndrom; Kvinnohälsa; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund Upp till 20 % procent av kvinnor i reproduktiv ålder upplever symtom som påverkar deras funktion i samband med menscykeln. 3–9 % har klinisk PMDS vilket innebär att en viss mängd symtom ska upplevas och vara så starka att det inverkar negativt på personens vardagliga fungerande i sociala relationer samt utbildnings- och arbetsliv. LÄS MER