Sökning: "samkönade äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden samkönade äktenskap.

 1. 1. Mamma, pappa, barn...eller? : En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Folkesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. LÄS MER

 2. 2. Moderskap inom samkönade äktenskap : Kan faderskapspresumtionen kvarstå när regleringen av assisterad befruktning förändras?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Norsten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnans förutsättningar inom familj och arbetsliv har genomgått stora förändringar genom historien. Uppsatsen har skrivits med utgångspunkt från kvinnans rättigheter och skyldigheter inom föräldraskapets område både som moder och som medförälder. LÄS MER

 3. 3. Faderskapspresumtion – utifrån vems perspektiv? : Syftet med lagstiftningen och dess rättsliga implikationer och komplikationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Vallgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I svensk rätt regleras idag bestämmelser om faderskap i Föräldrabalken (1949:381). Av 1 kap. framkommer det att fastställandet av faderskap sker på olika sätt beroende på om modern är gift respektive ogift vid barnets födelse. LÄS MER

 4. 4. Äktenskapet – samhällets bestånd? - Om rätten att ingå äktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; rättshistoria; äktenskap; äktenskapshinder; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the 1969 directives to the committee reports that proceeded the introduction of the new Marriage Code (1987:230) in Sweden, the government expressed that the legislator is to be neutral towards individuals’ ways of cohabiting. This neutrality policy has become leading in the subsequent reforms of cohabitation legislation. LÄS MER

 5. 5. Prästers rätt till samvetsfrihet i Svenska kyrkan- När anställningen bygger på en religiös uppfattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Charlotta Petersson; [2016]
  Nyckelord :Prästämbete Prästtjänst Samvetsfrihet Samvetsbetänkligheter Vigselplikt Kvinnoprästfrågan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har gått igenom en rad förändringar genom åren och det är ständigt på ett eller annat sätt angeläget att utvecklas och anpassas till det samhälle den verkar i. Dels ställs krav från staten angående bland annat innehavande av vigselrätt för ett trossamfund och dels fastställs nya riktlinjer inom kyrkan av Kyrkomötet. LÄS MER