Sökning: "Mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 2177 uppsatser innehållade orden Mänskliga rättigheter.

 1. 1. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 3. 3. En rättssäker process? : Enskildas processuella rättigheter i kvalificerade säkerhetsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :lagen om särskild utlänningskontroll; utvisning; processuella rättigheter; kvalificerade säkerhetsärenden; migrationsrätt; europakonventionen; artikel 1 i protokoll 7; mänskliga rättigheter; nationell säkerhet; rätten att bli hörd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Möjigheten till begränsningar av mänskliga rättigheter för att förhindra smittspridning : Särskilt med avseende på rörelsefriheten och rätten till frihet och säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Siri Spångberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Metoo is a terror organization..” A Critical Study of how Testimonial Injustice Operates in Danish Facebook Discourses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Simone Melbye Larsen; [2022]
  Nyckelord :Denmark; Facebook discourse; sexism; ideology; #MeToo; credibility; testimonial injustice; feminism; the nature of women.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine online sexism as a phenomenon on Danish news media platforms on Facebook. Research have shown a transgression of gendered violence online that is often produced on social media. Studies concerning Danish discourses and sexism is approached to give an understanding of the extent of online sexism. LÄS MER