Sökning: "queer theology"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden queer theology.

 1. 1. Slaven, celibatet och queera kastrater. Om maskulinitetskritiska och queerteologiska perspektiv på Matteus 19:11-12

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Wikberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :eunuch; queer theology; masculinity studies; transgender theology; queer; gender; celibacy; The gospel of Matthew; The queer Bible commentary; New Testament masculinities;

  Sammanfattning : This essay considers analyses from queer theology and theological masculinity studies relating to aspects of gender and sexuality in Matthew 19:11-12. Examination of interpretations from these perspectives often focus on the social role and cultural understandings of the eunuch in these verses. LÄS MER

 2. 2. Skapad, skadad, upprättad. Om queerteologiska analyser av verser från Första och Femte Moseboken samt Jesaja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Wikberg; [2017-06-05]
  Nyckelord :queer theology; transgender theology; transgender; intersex; queer; androgyny; eunuck; creation; Genesis; Deuteronomy; Isaiah; The Queer Bible Commentary; Justin Tanis; Deryn Guest;

  Sammanfattning : This essay uses discourse analysis to consider the gender and transinclusive readings of biblical passages from Genesis, Deuteronomy and Isaiah that have emerged from contemporary queer theology. The essay presents how queer theology, using classical methods, implies that the purpose of the selected passages is not to exclude transgendered and queer people from theology and church congregations. LÄS MER

 3. 3. In search of queer in the Christian tradition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Hanna Sundén; [2016]
  Nyckelord :Queer Theology; St. Augustine; KG Hammar; Gerhard Loughlin; identity; sexuality; God; Christology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Queer theology is relative new in the Academy of Theology, especially in the Swedish context. It derives from both liberation and feminist theology. Furthermore queer theology can also be understood as an extension of queer theory. Gerard Loughlin has intentionally incorporated elements from queer theory in his theological work. LÄS MER

 4. 4. En oanständig frälsare : Marcella Althaus-Reids kristologi och Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Hannes Svedberg; [2014]
  Nyckelord :christology; queer theology; Marcella Althaus-Reid; Elisabeth Ohlson Wallin; Ecce Homo; kristologi; queerteologi; Marcella Althaus-Reid; Elisabeth Ohlson Wallin; Ecce Homo;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den kristologi som kommer till uttryck i Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo kan förstås i relation till det kristologiska projekt som artikulerats av Marcella Althaus-Reid. Undersökningen sker i två steg där Althaus-Reids kristologi först rekonstrueras utifrån de texter i hennes författarskap som tydligt behandlar ämnet, varefter en serie bildanalyser görs av fem fotografier ur Ecce Homo. LÄS MER

 5. 5. "Inte andra klassens kristen" : En fallstudie om Queermässan i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Kajsa Fahlander; [2012]
  Nyckelord :LGBTQ Christian Queer Church Homosexuality Transsexuality; HBT HBTQ Queer Gudstjänst Kristen Homosexualitet Transsexualitet Befrielseteologi;

  Sammanfattning : Within this essay a study is made of an LGBTQ-orientated Christian service in Stockholm called Queer Service. The following questions seek to be answered: What reasons does an individual set for his/hers participation in Queer Service? Which aspects of a queer service highlight the participants as important to them?As a method to answer these questions, the author has observed a number of queer church services in autumn of 2012. LÄS MER