Sökning: "Church of Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade orden Church of Sweden.

 1. 1. Förlåta eller försonas? En analys av samtida beskrivningar av förlåtelse i relation till #vardeljus-uppropet i Svenska kyrkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Ohlsson Sandahl; [2021-01-28]
  Nyckelord :forgiveness; #metoo; #vardeljus; reconciliation; absolution;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to interrogate how interpersonal forgiveness is described within contemporary theology related to the Church of Sweden. The theological descriptions are compared with and discussed in relation to the experiences of forgiveness, as they are described in the #metoo movement within the Church of Sweden, called #vardeljus. LÄS MER

 2. 2. Hur används kyrkorummet idag? : En jämförelse mellan två kyrkor utifrån Biskopsbrevets rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Henrica Enström; [2021]
  Nyckelord :Kyrkorum; biskopsbrev;

  Sammanfattning : AbstractThis paper examines how the church room is used in relation to the recommendations from the bishop's letter in 2011. Three perspectives will be used to see how the bishop's letter is applied in two churches in Uppsala, Sweden. LÄS MER

 3. 3. ‘’Now, God himself is preaching’’: Perspectives on the Spanish flu from magazines affiliated with the Church of Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Love Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Spanish flu; Spanska sjukan; Church of Sweden; Församlingsbladet; Svensk Kyrkotidning; Pandemic; Epidemic;

  Sammanfattning : This study explores how the Church of Sweden was impacted by the Spanish flu in 1918-1920 and how people affiliated with the church interpreted the pandemic theologically. The material analyzed is trade-magazines for people affiliated with the Church from the relevant years. LÄS MER

 4. 4. Kärleksbudskapet och realpolitiken : En analys av Svenska kyrkans engagemang i migrationspolitiken

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Efraimsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Migrationsfrågor; Kärleksbudskapet; Dekonstruktion; Reinhold Niebuhr; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har flera gånger offentligt engagerat sig i migrationsfrågan. I den här uppsatsen analyseras, utifrån en dekonstruktion av skriften ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”, hur Svenska kyrkans nationella ledning använder kärleksbudskapet för att motivera sitt engagemang i migrationspolitiken. LÄS MER

 5. 5. Samer genom tre prästers övervakande ögon : En postkolonial studie av tre prästers porträttering av samer och deras kultur från 1740- till 1830-tal.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; early modern time; the Swedish church; Sápmi; tidigmodern tid; Svenska Kyrkan;

  Sammanfattning : This essay studies and compares three clergymen that were stationed in Sápmi during the eighteenth and nineteenth centuries and their writings that deal with the Saami population of the northern parts of Sweden. How they portray the Saami people and their culture is analyzed though postcolonial concepts as Edward Said’s othering and other concepts by the likes of Loomba, Lincoln and Pratt. LÄS MER