Sökning: "svenska kyrkans vigselrätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svenska kyrkans vigselrätt.

 1. 1. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 2. 2. Prästers rätt till samvetsfrihet i Svenska kyrkan- När anställningen bygger på en religiös uppfattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Charlotta Petersson; [2016]
  Nyckelord :Prästämbete Prästtjänst Samvetsfrihet Samvetsbetänkligheter Vigselplikt Kvinnoprästfrågan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har gått igenom en rad förändringar genom åren och det är ständigt på ett eller annat sätt angeläget att utvecklas och anpassas till det samhälle den verkar i. Dels ställs krav från staten angående bland annat innehavande av vigselrätt för ett trossamfund och dels fastställs nya riktlinjer inom kyrkan av Kyrkomötet. LÄS MER