Sökning: "Thalia Nunez Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thalia Nunez Olsson.

 1. 1. Samkönade relationer : Hur rättssäkra är civilståndshandlingar vid EU-medborgares gränsöverskridningar inom EU?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Thalia Nunez Olsson; [2012]
  Nyckelord :Family law; EU law; national law; same-sex relationships; same-sex marriage; cross-border; free movement of EU-citizens; discrimination; sexual orientation; mutual recognition; automatic recognition of civil status records.; Familjerätt; EU-rätt; nationell rätt; samkönade relationer; samkönade äktenskap; registrerat partnerskap; gränsöverskridningar; fri rörlighet av EU-medborgare; diskriminering; sexuell orientering; ömsesidigt erkännande; automatiskt erkännande av civilståndshandlingar.;

  Sammanfattning : I dag är det vanligt att EU-medborgare företar en gränsöverskridning med sin familj inom EU. Samkönade par har möjlighet att ingå äktenskap i fem medlemsstater, men eftersom äktenskapet inte erkänns i övriga 22 medlemsstater riskerar det samkönade paret att mottagarstaten ser äktenskapet som ogiltigt i rättslig mening vid en gränsöverskridning inom EU. LÄS MER

 2. 2. En inre marknad för patent på EU-nivå : Hur påverkas nationella patent

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Thalia Nunez Olsson; [2010]
  Nyckelord :immaterialrätt; nationella patent; gemenskapspatent; europeisk patentdomstol;

  Sammanfattning : Inom EU så finns det två alternativa patent som innovatörer kan välja emellan, det europeiska och nationella patentet. Europeiska patent har visat sig inte vara tillräckligt rättssäkra och ekonomiskt överkomliga. Det beror på den risk som finns med flera patenttvister och motsägelsefulla domar. LÄS MER