Sökning: "self-management"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet self-management.

 1. 1. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Eriksson; Sofi Bladlund; [2021]
  Nyckelord :Experience; health transition; information; type 2 diabetes.; Diabetes typ 2; information; livsstilsförändring; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en utav de vanligaste folksjukdomarna både i Sverige och globalt. Sjukdomen uppmärksammas långt efter att personen drabbats. Därmed har också diabetes typ 2 ökat senaste decennierna vilket i sin tur kan leda till svåra komplikationer och förtidig död. LÄS MER

 3. 3. Effekter av mobilapplikationer som stöd i egenvård av diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Byrö; Madeleine Iderström; [2020]
  Nyckelord :Mobilapplikationer; mobila applikationer; diabetes; diabetes typ 1; diabetes typ 2; egenvård; HbA1c; hyperglykemi; hypoglykemi;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes är ett stort och växande hälsoproblem. Vården av denna sjukdom är långsiktig och innebär stort eget ansvar från patienten. Brister i denna egenvård kan leda till framtida komplikationer, vilket ofta är fallet. Smarta mobiltelefoner och dess mobila applikationer kan erbjuda nya sätt att hantera sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid dyspné orsakad av lungcancer - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Mattsson; Lisa Elfström; [2020]
  Nyckelord :Dyspné; lungcancer; sjuksköterskans omvårdnad; self-management; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dyspné är ett symtom hos lungcancerpatienter och att uppleva dyspné är mycket påfrestande, oavsett intensitet. Det ingår i sjuksköterskans profession att i samråd med patienten identifiera individuell hälsa och ge patienten förutsättningar för att kunna uppnå hälsa på bästa sätt. LÄS MER

 5. 5. Self-management for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Mexico - Nurses' perspective : A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Montserrat Fernández Sánchez; [2020]
  Nyckelord :Chronic disease; Glycemic control; Person-Centered Care; Patient Education; Self-management; Egenvård; Glykemisk kontroll; Kronisk sjukdom; Personcentrerad omvårdnad; Patientundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som ger allvarliga långsiktiga skador. En av hörnstenarna för att kontrollera sjukdomen är patientens egenvård.  För att genomföra behandlingen måste patienterna förstå vilken betydelse de har för sjukdomen. LÄS MER