Sökning: "self-management"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet self-management.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Iich; Saryuna Zhamsaranova; [2023]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Nurse; Self-management; Experience; Diabetes typ 2; Sjuksköterska; Egenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kroniska sjukdomen typ 2 diabetes är en sjukdom äldre och yngre insjuknar i och där allvarliga konsekvenser och höga kostnader för samhället medföljer. För att minska framtida komplikationer hjälper det att ta till sig egenvård och detta är möjligt med hjälp av en sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Leading others to lead themselves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Engström; Malcolm Wahl; [2023]
  Nyckelord :Self-leadership; high-growth firm HGF ; middle manager; self-management; super-leadership; servant-leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to elaborate on the role of self-leadership from a middle manager's perspective in HGFs in order to contribute valuable insights to existing literature and HGFs that practice self-leadership. A qualitative study with an abductive approach has been conducted. LÄS MER

 4. 4. Patienter med typ 2-diabetes upplevelser och erfarenheter av hinder och stöd vid livsstilsförändringar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lina Erikers; Monica Fogd; [2023]
  Nyckelord :Experience; lifestyle changes; obstacles; qualitative interview study; self-management; support and type 2 diabetes; Egenvård; erfarenheter; hinder; kvalitativ intervjustudie; livsstilsförändringar; stöd; typ 2-diabetes och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en allvarlig sjukdom som ökar kraftigt världen över. Övervikt och ohälsosamma levnadsvanor är de största riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen och risken att drabbas av komplikationer är stor. Genom hälsosamma levnadsvanor kan dock risken för komplikationer minska påtagligt. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med diabetes mellitus typ 2 upplever att sjuksköterskan kan stödja till en god egenvård. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hampus Holmander; Emelie Hellström Sterner; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; personcentrerat; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER