Sökning: "droger"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet droger.

 1. 1. Hälsans innebörd i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emely Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; idrott; idrottslärare; styrdokument; läroplansteori.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien utgår från Skolinspektionens rapporter om ämnet Idrott och hälsa. En avgörande skillnad mellan styrdokumenten och den genomförda undervisningen blir tydlig i skolinspektionens rapport från 2018. Rapporten visar att endast 12 av 800 noteringar kan kopplas till området hälsa. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld inom akut beroendevård : Sjuksköterskors erfarenheter av utlösande faktorer och förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Maksim Wijk; Yulia Bulanova; [2020]
  Nyckelord :addiction care; emergency; nursing; threats; violence; alcohol; drugs; amphetamine; benzodiazepines; addiction; abuse; harmful; use; psychiatry; healthcare; qualitative; interview study; akut; beroendevård; hot; våld; omvårdnad; alkohol; droger; amfetamin; bensodiazepiner; beroende; missbruk; skadligt; bruk; psykiatri; sjukvård; kvalitativ; intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av utlösande faktorer för hot och våld inom akut beroendevård och hur dessa kan förebyggas. Metod kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades. LÄS MER

 3. 3. "Man jiddrar inte med en tjej från förorten" : En kvalitativ studie om tjejer i förorten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Dafina Hiseni; Yussra El Rinawi; [2020]
  Nyckelord :Young women; suburbs; residential areas; prejudice; experiences; self-perception; Unga tjejer; förorter; bostadsområden; fördomar; upplevelser; självuppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förorten befinner sig i Västra Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur tjejer bosatta i en förort uppfattar bostadsområdet samt hur bostadsområdet har påverkat uppfattning av sig själva. LÄS MER

 4. 4. ’’[...]jag har inte fått den infon än, jag har inte sökt den heller[...]” : En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar av nya psykoaktivasubstanser och hur de arbetar förebyggande mot dem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stina Olsson; Hans Bokström; [2020]
  Nyckelord :New psychoactive substances; NPS; network drugs; synthetic drugs; RC drugs; designer drugs; legal highs; preventive work; social workers.; Nya psykoaktiva substanser; NPS; nätdroger; syntetiska droger; RC-droger; designer drugs; legal highs; förebyggande arbete; socialarbetare.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate social workers perceptions of new psychoactive substances (NPS’s), and how they work preventively towards them. In order to answer our purpose, we conducted eight semi-structured interviews with social workers working in, or close to, the field of addiction. LÄS MER

 5. 5. Från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Olofsson Staflin; Jenny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomskriminalitet; Välfärdsperspektiv; Rättviseperspektiv; Socialt arbete;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. Studien är kvalitativ, har en abduktiv forskningsansats och utgörs av fem semistrukturerade intervjuer varav tre representerar socialt arbete och två representerar rättsväsendet. LÄS MER