Sökning: "droger"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade ordet droger.

 1. 1. Kunskap om kvinnlig fertilitet i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Englund; Anna Rask; [2023-02-10]
  Nyckelord :Fertilitet; kunskap; livscykelperspektiv; reproduktiv hälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskar föder färre barn och senare i livet. Risken med senareläggande av barnafödandet är att det kan bli svårare att bli gravid och att behålla graviditeten, som resultat av detta kan kanske par inte få de barn som önskats. LÄS MER

 2. 2. Skadereduktion vid sprututbyten : Erfarenheter från personer som injicerar droger

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Julia Nordin; Louise Johansson; [2023]
  Nyckelord :intravenous drug use; needle exchange programs; experience; harm reduction; intravenöst drogbruk; sprututbytesverksamhet; upplevelse; skadereduktion;

  Sammanfattning : Background: Drug use is a public health problem associated with increased mortality, morbidity and lack of contact with healthcare. Stigmatization and discrimination surround drug use. Harm reduction aims to improve health without coercive measures to become drug-free in collaboration with people who inject drugs. LÄS MER

 3. 3. Effekten av sprututbyten och läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende som preventiva åtgärder mot hepatit C smitta hos personer som injicerar droger : – en systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Albin Johansen; Jonathan Ljungqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C virus (HCV) är en av de främsta orsakerna till leversjukdom. Ihöginkomstländer sprids viruset främst genom injektioner av illegala droger. Kanyler, sprutoroch annan utrustning delas mellan personer på ett osterilt sätt vilket leder till spridning. LÄS MER

 4. 4. Socialarbetares erfarenhet av att arbeta med missbruk och beroende problematiken : En kvalitativ intervjustudie med socialsekreterare och behandlare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Ahmed Omarin; Zahraa Mohamed Ali; [2023]
  Nyckelord :Dependency; Drugs; Life-course theory; Social factors; Social services; Beroende; Droger; Life-course teori; Sociala faktorer; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen av socialtjänstens perspektiv och insikter angående de bakomliggande faktorer som bidrar till utvecklingen av problematisk användning av alkohol och droger bland vuxna över 18 år. Uppsatsen ämnar undersöka och analysera de olika faktorer som kan spela en roll i utvecklingen av missbruk och beroende av substanser hos vuxna, samt återfall i sådana beteenden. LÄS MER

 5. 5. "Jag vågar aldrig lita på nykterheten - det är ju en kronisk sjukdom" : En grundad teoristudie om att leva nyktert efter ett alkohol- och/eller drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Jacobson; Emma Normark; [2023]
  Nyckelord :grundad teori; nykterhet; tidigare missbruk; alkohol; droger; 12-stegsprogrammet; psykisk hälsa; motivation; strategier; symbolisk interaktionism; Charmaz; Becker;

  Sammanfattning : Studiens intresseområde är att undersöka hur det är Att leva nyktert efter alkohol- och/eller drogmissbruk, vilket tar fasta på individens subjektiva upplevelse av att leva nykter efter ett missbruk samt hur nykterheten upprätthålls. Studien genomfördes med metodansatsen grundad teori och är en kvalitativ studie, där målsättningen var att generera en grundad teori som synliggör upplevelsen av att leva nyktert efter ett alkohol- och/eller drogmissbruk. LÄS MER