Sökning: "Användarcentrerad design"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden Användarcentrerad design.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 2. 2. Nautilus : Visionärt koncept av en användarcentrerad dialysmottagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Samuel Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Teknisk design; Platsinnovation; Vårdmiljö; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Many suffer from chronic kidney diseases and it has a large impact on their day to day lives. It has a tremendous impact on their mental andphysical health and without a transplant the need for alternativemedicine is necessary, such as dialysis. It is therefore important that this treatment is performed with the users’ needs in consideration. LÄS MER

 3. 3. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en mobilapplikation som stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Stefan Bjelica; [2021]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; behovskartläggning; användarcentrerad design; fysisk aktivitet; mobilapplikation; exergaming; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lunds kommun utforskar möjligheter för ett digitaliserat samhälle och därför bestod detta arbete av en behovskartläggning inom kommunens LSS-verksamhet unIkT. Kartläggningen involverade personer med autismspektrumtillstånd där deras väsentliga behov som saknade stöd, skulle tillfredsställas med hjälp av en digital lösning. LÄS MER

 5. 5. Procurement of a new system, merging public agency aspects and system users : A design case study at the Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linnéa Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :Agency aspect; Decision support; Governmental agency; User-Centered design; User experience; UX; ;

  Sammanfattning : The objective with this study was to find what limitations and challenges there are when creating a new development and design on internal systems at a governmental agency. Developing a system within a governmental agency is dependent on defined requirements to develop an approved system. LÄS MER