Sökning: "Användarcentrerad design"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden Användarcentrerad design.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 2. 2. Utformning av en learning dashboard innehållande lärandemål : Hur tycker studenter att hjälpmedlet ska se ut?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lina Bengtsson; Anna Emelie Lindborg; [2021]
  Nyckelord :visualisering; learning dashboard LAD ; medvetenhet hos studenter; lärandemål;

  Sammanfattning : Learning dashboards (LADs) används i lärandet för att bidra till självreflektion, öka medvetenhet i sitt lärande, definiera mål och spåra framstegen mot dem. Den här undersökningen designar en LAD innehållande lärandemål ur ett studentperspektiv. LÄS MER

 3. 3. House Configurator Interface : User Experience Design for the Interface of a House Configurator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Frida Troive; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; House Configurator; User Experience; Usability; User Interface; Teknisk Design; Huskonfigurator; Användarupplevelse; Användbarhet; Användargränssnitt;

  Sammanfattning : Building a house is a demanding process with a lot to learn, and many expensive decisions that have to be made. One of them is to choose which house to buy and what it should look like. Many house companies offer via the website a house configurator where the house buyer can test different combinations of choices and see what it would look like. LÄS MER

 4. 4. Palla Sortera : Hållbar avfallshantering genom användarcentrerad design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julia Wetterling; [2021]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; Miljö; Avfallshantering; Källsortering; Produktdesign;

  Sammanfattning : Studien undersöker frågeställningen Hur kan en genom design skapa bättre förutsättningar för hållbar avfallshantering? utifrån perspektiven hållbar utveckling och användarcentrerad design. Studien är ett designdrivet forskningsarbete som genom en designprocess utforskar hur hållbar avfallshantering kan främjas och bidra till en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Märkbara renar : En digitaliserad och effektiv renmärkning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lisa Eliasson; Hatharat Silawiang; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Process design; Service design; User-centered design; Reindeer husbandry; Reindeer marking; RFID; User-interface UI ; User-experience UX ; Teknisk design; Processdesign; Servicedesign; Användarcentrerad design; Rennäring; Renmärkning; RFID; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Idag utförs renmärkningen för att hålla koll på vilka renar som hör till vilken renägare. För att identifiera och särskilja renarna, räknas dem manuellt, alltså genom att personer går in i inhägnaden och prickar av renarna i en bok. LÄS MER