Sökning: "Pontus Johannesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pontus Johannesson.

 1. 1. Assisterande teknik i anpassad grundskola : Några lärares åsikter om användande av assisterande teknik i anpassad grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Johannesson; [2024]
  Nyckelord :Assisterande teknik; anpassad grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; läs- och skrivsvårigheter och special undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur kan ett digitalt läromedel stödja elever med ADHD i matematik? : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av Nomp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kenny Johannesson; Pontus Andersson; [2022]
  Nyckelord :Digitala läromedel; Nomp; ADHD; uppfattningar; fenomenografi; motivation; inre motivation; återkoppling; anpassning; design;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to shed light on teachers' different perceptions of how the digital teaching aid Nomp can support students with ADHD through a phenomenographic perspective. Previous research about ADHD studies various aspects that are characterized by the diagnosis, such as lack of motivation and difficulty concentrating as well as how feedback affects students who have ADHD. LÄS MER

 3. 3. Skola eller särskola? : ”Då är det kört, då är han eller hon utvecklingsstörd”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Pontus Johannesson; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER