Sökning: "anpassad grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden anpassad grundskola.

 1. 1. Assisterande teknik i anpassad grundskola : Några lärares åsikter om användande av assisterande teknik i anpassad grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Johannesson; [2024]
  Nyckelord :Assisterande teknik; anpassad grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; läs- och skrivsvårigheter och special undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevers inflytande och demokratiska möjligheter i fritidshemmet : grundskola och anpassad grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Aleksandra Persson Dimitrovska; Frida Rångemyr; [2024]
  Nyckelord :Fritidshem; inflytande; demokrati; delaktighet; elever.;

  Sammanfattning : Elevers inflytande och delaktighet är en central roll i läroplanen för fritidshem och ett viktigt globalt ämne. Hur inflytandet och de demokratiska möjligheterna för elever tas till vara på inom fritidsverksamheten. Samt elevers perspektiv inom praktisering, inflytande och delaktighet på grundskolan och anpassad grundskola. LÄS MER

 3. 3. ”Typ mission impossible så som det ser ut idag” : Specialpedagogers och lärares uppfattningar och tillämpningar av kunskapskraven i anslutning till elever med svag teoretisk begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Trine Willumsen; [2024]
  Nyckelord :Slow learners; Svag teoretisk begåvning; kunskapskrav; lågstadiet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur specialpedagoger och klasslärare uppfattar kunskapskraven när det kommer till svagt teoretiskt begåvade elever som inte har rätt till anpassad grundskola (IK inom området 70-85). Syftet är också att beskriva hur specialpedagoger och klasslärare arbetar med dessa elever för att de ska ges möjlighet att uppnå kunskapskraven på lågstadiet. LÄS MER

 4. 4. Språkinlärning i relation till fysisk lärmiljö : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Vallius; Selma Skog; [2024]
  Nyckelord :Visuella stimuli; fysiska lärmiljöer; språkinlärning; klassrum och grundskola;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framgår det att den fysiska lärmiljön är avgörande för att bedriva en kvalitativ undervisning. En utmaning kan vara att hitta de optimala förutsättningarna för ett stimulerande klassrum som gynnar språkinlärningen. Språkinlärning ligger till grund för all kommande utbildning vilket gör ämnet högst relevant. LÄS MER

 5. 5. Musiken- ett guldkorn i undervisningen? : -Några pedagogers syn på musik som pedagogiskt verktyg i anpassad grundskola, inriktning ämnesområde.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Malin Wallin; Charlotte Lindén; [2024]
  Nyckelord :Special needs elementary school; participation; communication development; music; pedagogical tool;

  Sammanfattning : Expected knowledge contribution Expected knowledge contribution of the study is to visualize educators' perceptions of how they use music as a pedagogical tool and how they describe that it affects students' communication development. The study is also expected to contribute with knowledge about the importance of using music as a multimodal means of communication in special needs primary school Aim and research questions The purpose of this study is to visualize some educators' perceptions of how music as a pedagogical tool is used to contribute to communication development among students in special needs elementary school with a focus on subject area. LÄS MER