Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 6 - 10 av 282 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 6. Tillbehör för Lawn Striping : Produktutvecklingsprojekt för Husqvarna Group

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Linnéa Bengtsson; Hanna Weiler Hagelin; [2021]
  Nyckelord :design; produktutveckling; konstruktion; lawn striping; robotgräsklippare;

  Sammanfattning : Rapporten skrevsför ett projekt från robotgräsklipparavdelningen på Husqvarna AB.Deras nya produkt Husqvarna CEORA har tagits fram för större professionella anläggningar, som till exempel golfbanor och fotbollsplaner. LÄS MER

 2. 7. Hur kan vi förstå redigering? En undersökning av tre redaktörskrivna handböcker om innehållsredigering av fiktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Ida Lindskog; [2021]
  Nyckelord :redaktör; redigering; litterära värden; Greenberg; handböcker; utbildning; författare; litteratur; bokmarknaden; kreativt skrivande; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks vilka perspektiv på redaktörens yrkesroll och redigeringspraktik som skrivs fram i handböcker om innehållsredigering av fiktion. En komparativ kvalitativ innehållsanalys genomförs av tre amerikanska handböcker som är skrivna av redaktörer: The Fiction Editor, The Novel, And The Novelist av Thomas McCormack, The Story Grid av Shawn Coyne och Self-Editing For Fiction Writers av Renni Browne och Dave King. LÄS MER

 3. 8. Att arbeta inom daglig verksamhet under covid-19 : En kvalitativ studie om empowerment hos personal på daglig verksamhet under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mary McGuinness; Susanna Kampe; [2021]
  Nyckelord :corona; personal; empowerment;

  Sammanfattning : Under år 2020 drabbades världen av en pandemi som i Sverige genererat restriktioner och rekommendationer som genomgripande påverkat hela samhället. Såväl tidigare forskning som den aktuella debatten om pandemin har i stor utsträckning fokuserat på situationen för äldre samt för personal inom sjukvård och äldreomsorg. LÄS MER

 4. 9. Truck electrification : Trends and impacts on the energy system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CAROLINE NORDHAMMER; JESSICA GRANKVIST; [2021]
  Nyckelord :Truck electrification; electric trucks; Light-duty trucks; Heavy-duty trucks; Lastbils-elektrifiering; elektrisk lastbil; tunga lastbilar; lätta lastbilar;

  Sammanfattning : In line with the Paris agreement, Sweden has set up a national emission reduction target for the transport sector; to reduce the emissions by 70% by 2030, relative to levels in 2010. This entails that large shares of road transport will be electrified, including shares of the national truck fleet. LÄS MER

 5. 10. Kollaborativa undervisningsprocesser genom 1:1 - en intervjustudie med lärare i skolår 1–6 om elevers samarbete i digitala arenor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wenche Mörck Riekki; [2021]
  Nyckelord :collaborative learning; collaborative skills; 1:1 classroom; student interaction; learning environments; kollaborativt lärande; kollaborativa förmågor; 1:1 i klassrummet; elevinteraktion; lärmiljö;

  Sammanfattning : Both digital competence and collaborative skills are important for citizens who need to navigate in future societies. This paper is based on an interview study with ten teachers and the aim is to survey how teachers design their teaching to promote collaborative learning methods by using 1:1. LÄS MER