Sökning: "slagverk"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet slagverk.

 1. 1. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 2. 2. Batátrummor på distans! En studie om att studera traditionell musik på distans kontra på plats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Löfberg; [2018-07-30]
  Nyckelord :Batátrummor; Slagverk; Santería; Kuba; Världsmusik; Traditionell musik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker och jämför jag två metoder att lära mig de afrokubanska batátrummornas repertoar från Kuba och analysera hur de olika metoderna gynnar mitt lärande och därmed hur jag lär mig bäst. Distansmetoden innebär att jag arbetar utifrån inspelat och noterat material av John CollinDouglas och gehörsmetoden innebär att jag lär mig musiken på traditionellt vis med lektioner på gehör,på plats på Kuba. LÄS MER

 3. 3. Kroppslig förståelse av tempi

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Simon Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :slagverk; marimba; tempo; fasförskjutning; rörelse;

  Sammanfattning : För att förmå komplex rytmik som parallella tempi, tillgodose eventuellt perfektionistiska ideal samt utveckla den tekniskt sämre sidan av mig har jag i denna uppsats undersökt imaginära visuella figurer som avbildar kontinuerliga rörelsemönster vid marimbaspel.  I utforskande av min repertoar har jag hittat sektioner jag velat utveckla tekniskt eller där jag önskat få en ökad förståelse av tempi eller groove. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker det är värdelöst” : en diskursanalytisk studie om hur musikgymnasiets slagverkslärare ser på betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Göransson; [2018]
  Nyckelord :Trumset; slagverk; bedömning; betyg; musikgymnasiet; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som ligger till grund för betygssättning i trumset i musikgymnasiet. Forskningsfrågor var om lärarna bedömer olika, hur de motiverar sina bedömningar och hur de samtalar om bedömning. Två elever filmades och videoklippen skickades till trumlärare som arbetar på musikgymnasium. LÄS MER

 5. 5. Virveltrummors ljud i musikstilar : Undersökning om stilkonventioner för processerade virveltrummor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Felix Mollberger; [2017]
  Nyckelord :Trummor; virveltrumma; slagverk; musikproduktion; ljudproduktion; lyssningstest; schizofoni;

  Sammanfattning : Med inspelningsteknikens utveckling har det framstått ett fenomen som benämnts schizofoni för att beskriva separationen mellan ett ljuds akustiska källa och det processerade ljudet som återges på en inspelning. I diverse musikstilar är det numera praxis att producera och manipulera inspelningar till en sådan extrem grad att det inspelade ljudet inte längre efterliknar ljudkällan. LÄS MER