Sökning: "motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet motorik.

 1. 1. Slöjd, hantverkskunnande och motorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Ginstrup; [2020]
  Nyckelord :slöjd; motorik; finmotorik; hur-kunskap; hantverkskunnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera slöjdlärares föreställningar om undervisning med särskilt fokus på hantverkskunnande och finmotorik. Slöjdämnet har under sin existens haft skiftande kompetenser som lyfts fram och stått i fokus. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan : en kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Samuelsson; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; pedagog; KASAM; salutogent synsätt; motorik; planerad aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. LÄS MER

 4. 4. Favorit matematik som digitalt läromedel : En kvalitativ studie om hur utvalda lärare i årskurs 1–3 använder läromedlet Favorit matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Kaya; Jessica Thorsen; [2020]
  Nyckelord :Digitala läromedel; TPACK; digitalisering; Favorit Matematik; motivation; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom tekniken har medfört att skolan och dess läromedel har digitaliserats. Med digitala läromedel i undervisningen förändras sättet man arbetar på. Vilka krav digitala läromedel ska uppfylla, samt vilka möjligheter och hinder som finns med digitala läromedel i undervisningen behöver förtydligas. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik : möjligheter, hinder och platsens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Zanna Öhrbom; Roxana Rosca; [2020]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; natur; lärande; sinnen; intervjuer; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till utomhuspedagogik, samt ta reda på vilka möjligheter och hinder som finns i arbetet med utomhuspedagogik. Studien syfte är också att belysa platsens betydelse i relation till barns lärande utomhus. LÄS MER