Sökning: "motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet motorik.

 1. 1. Rörelsepauser : En kvantitativ studie med syfte att undersöka om lärare användersig av rörelsepauser för att förmedla vikten av hälsa och motion iämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Hednoff; [2020]
  Nyckelord :​fysisk aktivitet; hälsa; koncentration; motorik; rörelser; rörelsepauser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förmedlar vikten av daglig motion till dagens mer stillasittande elever. Skolan har och har haft sedan en lång tid tillbaka ett ansvar i att ge eleverna kunskap om hälsa, vad hälsa är och hur eleverna själva kan ta beslut som påverkar deras hälsa positivt. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska aktivitetens betydelse för äldre personer med demens – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Linder; Felicia Özturk; [2020]
  Nyckelord :Dementia; literature review; older people; physical activity.; Demens; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund:9,25 miljoner människor i Europa haren demenssjukdom och antaletberäknas öka. Att leva med en demenssjukdom innebär olika neuropsykiatriska symtom som hindrarden kroppsliga funktionenochleder till att personer med demens blir fysisk inaktiva och mer stillasittande. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan : en kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Samuelsson; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; pedagog; KASAM; salutogent synsätt; motorik; planerad aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. LÄS MER

 5. 5. Favorit matematik som digitalt läromedel : En kvalitativ studie om hur utvalda lärare i årskurs 1–3 använder läromedlet Favorit matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Kaya; Jessica Thorsen; [2020]
  Nyckelord :Digitala läromedel; TPACK; digitalisering; Favorit Matematik; motivation; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom tekniken har medfört att skolan och dess läromedel har digitaliserats. Med digitala läromedel i undervisningen förändras sättet man arbetar på. Vilka krav digitala läromedel ska uppfylla, samt vilka möjligheter och hinder som finns med digitala läromedel i undervisningen behöver förtydligas. LÄS MER