Sökning: "motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet motorik.

 1. 1. Pianoundervisning med förskolebarn : Dalcroze, Orff, Kodály & SuzukiDe fyra pedagogernas metoder med barnets utveckling i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jane Levkovskaya; [2023]
  Nyckelord :musikpedagogik; pianoundervisning förskolebarn; språkutveckling; motorisk utveckling; socioemotionell utveckling; Dalcroze; Kodály; Orff; Suzuki;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka de musikpedagogiska idéer som utvecklades av Jaques-Dalcroze, Kodály, Orff och Suzuki för att se hur de väletablerade metoderna kan användas i pianoundervisning med förskolebarn i syfte att främja deras motoriska, språkliga och socioemotionella utveckling. Som metod i min studie har jag valt att analysera de fyra musikpedagogernas idéer och principer kartlagda i deras ursprungliga texter och övningsböcker. LÄS MER

 2. 2. Strokerelaterad motorisk funktionsnedsättning i det tidiga skedet : En kartläggning av arbetsterapeutiska interventioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hajar Esmaili; Alma Hultman; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Stroke; Motorisk rehabilitering; Intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en cerebrovaskulär sjukdom som leder till nedsatta motoriska och kognitiva funktioner, och i värsta fall död. Tidiga rehabiliterande interventioner kan lindra funktionsnedsättningars allvarlighetsgrad och i bästa fall återställa dem helt. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av kunskapsområdet dans inom ämnet idrott och hälsa : en komparativ studie mellan två kontexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Max Löfgren; Sara Ericsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka lärares arbetssätt när det gäller dansundervisning i högstadiet. Denna studie kommer ta en komparativ ansats och jämföra lärare i Sverige och Australien. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. LÄS MER

 4. 4. Det pedagogiska arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Andersson; [2023]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motorik; rörelse; koordination; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det pedagogiska arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolan. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med öppna frågor där jag intervjuat förskollärare från olika förskolor kring deras arbetssätt och förhållande till fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Det digitala skrivandet och handskrivandet i tidig skrivinlärning : En litteraturstudie om vad som händer i den tidiga skrivinlärningen när elever skriver för hand eller med digitala skrivverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Hultman; Nathalie Benitah; [2023]
  Nyckelord :handskrivande; digitala skrivverktyg; motorik; tidig skrivinlärning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen blir en allt större del av vårt samhälle vilket även har influerat den tidiga skrivundervisningen i skolan där handskrivande och det digitala skrivandet i olika grad används i det tidiga skrivandet. Lärare behöver ta ställning till när och hur mycket de två skrivverktygen ska användas i den tidiga skrivundervisningen, då läroplanen Lgr22 menar att båda ska läras ut. LÄS MER