Sökning: "motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet motorik.

 1. 1. Normvärden för vuxna och ungdomar samt utvärdering av NOT - Nordiskt Orofacialt Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Holmberg; Daria Hasselberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :orofacial funktion; NOT; normvärden; ungdomar; vuxna; orofacial function; NOT; normative data; adolescents; adults;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to provide normative data for NOT (the Nordic Orofacial Test). NOT is an extensive test and gives a thorough assessment of the orofacial functions. Two age groups with 20 participants each were examined, one with adults (ages 20-39) and one with adolescents (ages 11-14). LÄS MER

 2. 2. Byggleksak för att uppmuntra barns kreativitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Märta Kärrman; [2021]
  Nyckelord :kreativitet; barn; leksaksdesign; byggleksak; industridesign; produktdesign;

  Sammanfattning : Byggleksaker tillåter barn att skapa och är en viktig del i utveckling av motorik, kognition, och kreativitet. Men många byggleksaker på marknaden har till­hörande bruksanvisningar eller ett specifikt använd­ningsområde, vilket leder till lek som blir antingen rätt eller fel. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 4. 4. Rörelsens plats i fritidshem : -En kvalitativ intervjustudie med elever om rörelse i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :John Hillegran; Rasmus Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik; skola; fritidshem; rörelse; fysisk aktivitet; kognitiv förmåga; motorik; psykiskt välbefinnande;

  Sammanfattning : Rörelse är en central del i människans liv som utförs dagligen men begreppet rörelse kan vara svårt att definiera. Samtidigt diskuteras det att barn blir allt mer inaktiva. Syftet med denna studie är att få reda på elever i fritidshems uppfattning och perspektiv på rörelse. LÄS MER

 5. 5. Motorik - Konsekvenser och deras betydelse för idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Filip Fröberg; [2021]
  Nyckelord :Impacts; motor development; motor skills; physical education; students;

  Sammanfattning : The purpose of this annotated bibliography is to map children’s consequences, positive and negative, from motor development and how these refer to the Swedish school subject physical education (PE). Two research questions are used: (1) What positive respectively negative impacts follow a sophisticated or underdeveloped motor competence for children?, and (2) What relationship do such impacts have in a holistic perspective for PE? Through a systematic information retrieval from several databases, 12 primary sources are selected, summarized and scrutinized to answer the aforementioned research questions. LÄS MER