Sökning: "motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet motorik.

 1. 1. Normvärden för vuxna och ungdomar samt utvärdering av NOT - Nordiskt Orofacialt Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Holmberg; Daria Hasselberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :orofacial funktion; NOT; normvärden; ungdomar; vuxna; orofacial function; NOT; normative data; adolescents; adults;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to provide normative data for NOT (the Nordic Orofacial Test). NOT is an extensive test and gives a thorough assessment of the orofacial functions. Two age groups with 20 participants each were examined, one with adults (ages 20-39) and one with adolescents (ages 11-14). LÄS MER

 2. 2. Den tillgängliga informationen på internet – ett hinder bort : En översikt av svenska kommuners digitala tillgänglighet avseende deras webbsidor om våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Ganebo Eriksson; Emilia Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Web accessibility; disability; intimate partner violence; digital exclusion; Digital tillgänglighet; funktionshinder; våld i nära relationer; digital exkludering; Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service;

  Sammanfattning : Avsaknaden av digital tillgänglighet i en alltmer digitaliserad värld bidrar till en exkludering av personer med olika funktionsnedsättningar, trots att dessa människor skulle kunna dra stor nytta av internet. Sveriges kommuner är skyldiga att erbjuda digitalt tillgängliga hemsidor enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för barn med autismspektrumtillstånd och dess effekter. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ali Al-Samraye; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; autism; kvantitativ ansats; åtgärder; färdigheter; arbetsminne; sensorik; motorik; interaktion.;

  Sammanfattning : Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktions­nedsättning som bland annat innebär svårigheter i social interaktion, sensorisk hantering och bearbetning samt motoriska färdigheter för individen. Barn med AST löper högre risk än andra barn att inte utveckla nödvändiga färdigheter som behövs för att vara delaktig i olika aktiviteter samt i utveckling mot självständighet. LÄS MER

 4. 4. Rörelsepauser : En kvantitativ studie med syfte att undersöka om lärare användersig av rörelsepauser för att förmedla vikten av hälsa och motion iämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Hednoff; [2020]
  Nyckelord :​fysisk aktivitet; hälsa; koncentration; motorik; rörelser; rörelsepauser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förmedlar vikten av daglig motion till dagens mer stillasittande elever. Skolan har och har haft sedan en lång tid tillbaka ett ansvar i att ge eleverna kunskap om hälsa, vad hälsa är och hur eleverna själva kan ta beslut som påverkar deras hälsa positivt. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska aktivitetens betydelse för äldre personer med demens – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Linder; Felicia Özturk; [2020]
  Nyckelord :Dementia; literature review; older people; physical activity.; Demens; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund:9,25 miljoner människor i Europa haren demenssjukdom och antaletberäknas öka. Att leva med en demenssjukdom innebär olika neuropsykiatriska symtom som hindrarden kroppsliga funktionenochleder till att personer med demens blir fysisk inaktiva och mer stillasittande. LÄS MER