Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet komposition.

 1. 1. Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irina Moshkova Paulsen; Natalia Sidorenko; [2018-08-25]
  Nyckelord :Klassiska musikinstrument; digitala musikinstrument; digitalisering; musikens sociala roll; samarbete; motivation; komposition;

  Sammanfattning : Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). LÄS MER

 2. 2. Currently Thinking About Love

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Julia Kylén Collins; [2018-08-16]
  Nyckelord :textil; collage; lapptäcke; råhet; quilt; textil; textilkonst; symbolik; kärlek; minnen; intimitet; skam;

  Sammanfattning : Jag drivs av en nyfikenhet av vilka narrativ som kan mötas genom materialmöten och om dom kan skapa en gemensam berättelse. Enlek med mina egna och betraktarens föreställningar kring ett material, färg eller en bild. Jag ser tyg som bärare av olika språk, värden ochkontexter. Det har varit min utgångspunkt i detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla jazzkompositioner tillsammans. Från skiss till Bullsnork

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Olof Wullt; [2018-07-31]
  Nyckelord :Jazz; Komposition; Jazzkomposition; Grupparbete;

  Sammanfattning : Detta är en studie i hur fem jazzkompositioner över tid utvecklas och förändras genomgemensamt grupparbete och enskilt arbete hos kompositören. Genom att studera femoriginalkompositioners utveckling utforskar författaren vilka element som bäst utvecklastillsammans, hur man kan komponera för att sedan kunna skapa tillsammans och vad som måste ske i den enskilda kompositionsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Notation och Improvisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Henrik Büller; [2018-07-29]
  Nyckelord :Improvisation; Komposition; Jazz; Arrangering; Notation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren hur hans kompositioner är uppbyggda, hur de noterasoch presenteras för ensemblen och på vilket sätt det påverkar musiken och musicerandet. Musiken arrangeras i ett utförligt arrangemang och ett enklare. Repetitionsprocessen och de ljudande resultaten analyseras och jämförs. LÄS MER

 5. 5. Hör Färger och Se Ljud : Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Jonathan Bondesson; [2018]
  Nyckelord :flamenco guitar; guitar; video jockey; movie creation; composition; color science; color grading; performance; live-performance; flamencogitarr; gitarr; video jockey; filmskapande; komposition; färglära; color grading; föreställning; liveframträdande;

  Sammanfattning : Hear Color and See Sound - What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live projections to enhance my guitar composition with movie. LÄS MER