Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade ordet komposition.

 1. 1. Metoder för låtskrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Malin Willén; [2020]
  Nyckelord :komposition; låtskrivande; begränsningar; kreativitet; flow;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om andra låtskrivares metoder för att skriva musik skulle påverka min kreativa process vid komponering. Genom att göra kvalitativa intervjuer med två låtskrivare har jag genom en förstudie satt upp olika kriterier för två olika metoder, en utifrån var låtskrivare. LÄS MER

 2. 2. Strävan att bli bättre - En studie om gymnasieelevers övningsvanor inom pop/rock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Niklas Cvetkovski; [2020]
  Nyckelord :Övning; gitarr; trummor; gymnasiet; motivation; practice; guitar; drums; high school; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. LÄS MER

 3. 3. Att spela mellan raderna - En studie i att gestalta en läst text med hjälp av orgeln.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Linus Landgren; [2019-10-02]
  Nyckelord :ackompanjemang; bibeltext; improvisation; komposition; orgel; orgelsaga; sagor; story-telling; textgestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur orgeln kan användas till att ackompanjera en läst text. Jag har valt fyra texter – två bibeltexter och två egenskrivna barnsagor – som jag har spelat till samtidigt som de lästes. Ackompanjemangens syfte har varit att lyfta fram handlingen och återspegla de känslolägen som finns i texterna. LÄS MER

 4. 4. Att skriva musik - En undersökning av komposition utifrån text

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Viktor Lundin; [2019-10-02]
  Nyckelord :Komposition; text- och musikrelation; improvisation; text; lyrik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren hur hans kompositioner påverkas av att utgå ifrån en färdig text och hur det skiljer sig mot att lägga till en text efter att musiken är färdigskriven. Fyra stycken komponeras utifrån olika utgångspunkter och såväl det ljudande resultatet som kompositionsprocessen jämförs och analyseras. LÄS MER

 5. 5. Den jag är - Ett arbete om att medvetandegöra sina musikaliska preferenser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :August Eriksson; [2019-09-20]
  Nyckelord :Preferenser; bakgrund; komposition; medvetandegöra; ; musik; reflektion;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren sin musikaliska bakgrund med syftet att belysa hur den har påverkat hans musikaliska utveckling. Genom reflektion över sin musikaliska bakgrund samt med stöd i litteraturen belyser författaren några valda parametrar som denne anser vara av vikt för de musikaliska preferenserna. LÄS MER