Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade ordet komposition.

 1. 1. Sångens roll i filmmusik : En undersökning om filmmusik utan film kan gestalta en tydlig berättelse med känsla och budskap.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Sara Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; sång; improvisation;

  Sammanfattning : One thing that has inspired me about film music is that it has always managed to easily pull me into a different reality. In this essay I have gone deeper into different methods of convey- ing storytelling through music. I have composed nine songs to four different filmmakers materials. This was performed at KMH the 6th of April. LÄS MER

 2. 2. Skräddarsydd musik : Musikern som medkompositör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :komposition; samkomponering; improvisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Preparative chromatographyfor modified oligonucleotides : Method development for modified oligonucleotides, fromanalytical to preparative chromatography

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rebecka Jasinski; [2021]
  Nyckelord :oligonucleotides; preparative chromatography; scaling-up; ion-pair chromatography; dibutylamine; oligonukleotider; preparativ kromatografi; uppskalning; jonparskromatografi; dibutylamin;

  Sammanfattning : Synthetic oligonucleotides, which are short strings of DNA or RNA, are a grooving area of importance for the pharmaceutical industry and for companies that manufacture diagnostic components. The manufacturing process of synthetic oligonucleotides involves many complex processes that use separation and purification techniques like ion-exchange chromatography, ion-pair reversed phase chromatography and ultra-performance liquid chromatography. LÄS MER

 4. 4. Musiken inifrån : Att väva in det diegetiska i det icke-diegetiska i filmkomposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Jakob Lindhagen; [2021]
  Nyckelord :Filmmusik; film; musik; komposition;

  Sammanfattning : Så långt jag kan minnas har jag alltid funnit gränsdragningen mellan ”musik” och ”ljud” väldigt fascinerande. Som verksam filmkompositör kan frågan också komma att bli väldigt konkret, eftersom filmarbete traditionellt sett involverar en ljudavdelning och en musikavdelning som separat arbetar inom varsitt område. LÄS MER

 5. 5. Algoritmisk tretakt : Överföring av musikers rytmisering till elektroakustiskt samspel

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Maria Lindström; [2021]
  Nyckelord :Elektroakustisk musik; komposition; rytmisering; folkmusik; transkulturation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER