Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet komposition.

 1. 1. Sångens roll i filmmusik : En undersökning om filmmusik utan film kan gestalta en tydlig berättelse med känsla och budskap.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Sara Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; sång; improvisation;

  Sammanfattning : One thing that has inspired me about film music is that it has always managed to easily pull me into a different reality. In this essay I have gone deeper into different methods of convey- ing storytelling through music. I have composed nine songs to four different filmmakers materials. This was performed at KMH the 6th of April. LÄS MER

 2. 2. Skräddarsydd musik : Musikern som medkompositör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :komposition; samkomponering; improvisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Musiken inifrån : Att väva in det diegetiska i det icke-diegetiska i filmkomposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Jakob Lindhagen; [2021]
  Nyckelord :Filmmusik; film; musik; komposition;

  Sammanfattning : Så långt jag kan minnas har jag alltid funnit gränsdragningen mellan ”musik” och ”ljud” väldigt fascinerande. Som verksam filmkompositör kan frågan också komma att bli väldigt konkret, eftersom filmarbete traditionellt sett involverar en ljudavdelning och en musikavdelning som separat arbetar inom varsitt område. LÄS MER

 4. 4. Algoritmisk tretakt : Överföring av musikers rytmisering till elektroakustiskt samspel

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Maria Lindström; [2021]
  Nyckelord :Elektroakustisk musik; komposition; rytmisering; folkmusik; transkulturation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sökandet efter en linje, oregelbundenhet och något : En studie av personlig utveckling inom kompositionsprocessen

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Hammarberg Erika; [2021]
  Nyckelord :composition; creative process; big band; jazz; irrational time signatures; linearity; komposition; kompositionsprocess; storband; jazz; irrationella taktarter; linjäritet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har formen av en essä. Syftet var att inom kompositionsprocessen synliggöra och studera viktiga parametrar och utvecklingsområden, samt jämföra resultatet mellan avsikten, slutresultatet av kompositionen och det som hände där emellan. LÄS MER