Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet komposition.

 1. 1. Vem kan skriva för utan vind. En studie i att komponera vokalmusik utifrån textförfattande och sångimprovisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tuva-Lill Elwerdotter; [2019-01-28]
  Nyckelord :Vokalmusik; Komposition; Text; Improvisation; Inspiration; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om planerad och strukturerad kompositionstid kan vara gynnsamt för musikskaparen och underlätta produktion av vokalmusik. Centrala frågeställningar i mitt arbete är om planerad kompositionstid kan gynna den kreativa processen och om de två kompositionsuppläggen jag tagit fram, ”Sångimprovisation till förutbestämda ackord” och ”Text blir till sång”, kan vara gynnsamma för mitt musikskapande. LÄS MER

 2. 2. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 3. 3. Fr Anselm Ferrer (1882 - 1969) : The Cecilian Movement in Montserrat

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Marc Díaz Callao; [2019]
  Nyckelord :Anselm Ferrer; Montserrat; Cecilianism; Cecilian Movement; Sacred Music;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On Music and Spatiality : Spatialization as a vehicle towards a chimærical space

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Fredrik Mathias Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Chimærical space; Spatialization; Electroacoustic music; Composition;

  Sammanfattning : According to Kierkegaard it is through our sense of hearing that we can make this journey within, “Gradually, then, hearing became my most cherished sense, for just as the voice is the disclosure of inwardness incommensurable with the exterior, so the ear is the instrument that apprehends this inwardness, hearing the sense by which it is appropriated.”[1] The music is an invitation to all participants to become wanderers. LÄS MER

 5. 5. "För signalen blir ju att Mozart är viktigare än du!" : En fenomenologisk forskningsstudie om några stråklärares användande av kreativitet i undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Viktoria Bro; [2019]
  Nyckelord :Own creation; creativity; phenomenology; music creation; interviews; Eget skapande; kreativitet; fenomenologi; musikskapande; intervjuer;

  Sammanfattning : In this study some string teachers have been interviewed on the topic of own creation and creativity. The purpose with the study was to examine some string teachers experiences in their own education on the topic of creative phases, but also how the teachers experience the students spirits in moments of own creation. LÄS MER