Sökning: "tystnad"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet tystnad.

 1. 1. JAG ÄR LITEN, OCH JAG KAN LEKA, KOMMUNICERA OCH UTVECKLAS : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av yngre barns kommunikation i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Adela Avdicevic; Inam Gabro Afram; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; lek; förskollärare; yngsta barn; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver de yngsta barnens olika sätt att kommunicera i leken samt på vilket sätt de kan stötta barns kommunikativa kompetens. Studien utgår från en kvalitativ ansats där nio förskollärare från fem olika kommunala förskolor intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Att berätta med tystnad : En audiovisuell analys av scener ur serien Big Little Lies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jenny Waldemarsson; [2020]
  Nyckelord :Tystnad; ljuddesign; narrativ; filmljud; Chion; subjektivt ljud; Big Little Lies;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få ljud eller tystnad. Genom Michel Chions metod Masking, en form av audiovisuell analys, studerades sex olika scener i serien Big Little Lies, som alla behandlar samma händelse, men från olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns tystnad kring barnmisshandel : En kvalitativ studie utifrån fem barns berättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Wiedesheim-Paul; Irma Husejinovic; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; children’s silence; disclosure; autobiographies; child perspective; Barnmisshandel; barns tystnad; avslöjande; självbiografier; barnperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand the problem of children´s silence in child abuse. This was conducted by reading five autobiographies that deal with children’s silence and disclosure based on the author’s own experience on child abuse from a parental figure. LÄS MER

 4. 4. "Det är väl bara att blockera" : En kvalitativ studie om ungdomars normer och uppfattningar gällande näthat och insynsbegränsningar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; sociala medier; näthat;

  Sammanfattning : Normer skapas i mötet med andra och vägleder människor om vad som är okej eller inte, normalt eller onormalt. Näthat är ett vanligt förekommande fenomen på sociala medier och tendenser visar på att det har blivit normaliserat men även att det är svårt att motverka. LÄS MER

 5. 5. Från tystnad till tal : Fem svensklärares erfarenheter av att stötta talängsliga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anton Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Speaking anxiety; fear of speaking; oral presentation; scaffolding; sociocultural theory; talängslan fri monolog muntlig framställning stödstrukturer stöttning sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till stöttning av talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog, vilket innebär en talsituation där talaren kommunicerar solitärt. Studien utgår från den sociokulturella teorin och i huvudsak från de aspekter i teorin som rör hur en lärare med hjälp av stödstrukturer kan vägleda en talängslig elev. LÄS MER