Sökning: "men’s violence against women"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden men’s violence against women.

 1. 1. Vad döljer sig bakom masken? : Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera våldsutsatta kvinnor prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Gabriella Harnestig Olsson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance nurse; domestic violence; women; experiences; phenomenology; Ambulanssjuksköterska; våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors fysiska och psykiska ohälsa. Ambulanssjuksköterskan är oftast den första personen i vårdkedjan som möter våldsutsatta kvinnor i en prehospital miljö. LÄS MER

 2. 2. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER

 4. 4. Mäns sexuella våld mot kvinnor : En litteraturstudie som syftar till att identifiera faktorer förknippade med mäns sexuella våld mot kvinnor och sedan beskriva vissa utfall av detta våld hos offren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Larsson; [2021]
  Nyckelord :“Men’s sexual violence”; “Women”; “Sexual assault”; “Health consequences”; “Women’s quality of life”; ”Mäns sexuella våld”; ”kvinnor”; ”sexuella övergrepp”; ”Hälsokonsekvenser”; ”Kvinnors livskvalitet”;

  Sammanfattning : Introduktion: Sexuellt våld är ett folkhälsoproblem som drabbar kvinnan genom ett avsevärt lidande och en sämre hälsostatus. Syfte: Att undersöka varför mäns sexuella våld mot kvinnor förekommer och hur det påverkar kvinnors livskvalitet. Metod: Strukturerad litteraturstudie med tematisk analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer : Deras erfarenheter av möten med vårdpersonal på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Simone Sjögren Espinoza; Emma Wallenius; [2021]
  Nyckelord :Battered women; Emergency department; Intimate partner violence; Women s Experiences; Akutmottagning; kvinnors perspektiv; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence (IPV) is the most common form of men's violence against women. It is a public health and societal problem that threatens women's lives and well-being. Victims of IPV often seek care at the emergency department (ED) first hand. Nurses need knowledge about this subject and have a responsibility to screen for IPV. LÄS MER