Sökning: "men’s violence against women"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden men’s violence against women.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Michelle Bredberg Neuman; Andrea Lindberg Tingström; [2021]
  Nyckelord :Men`s violence against women; Intimate partner violence; Treatment; Nurse; Experience.; Mäns våld mot kvinnor; Våld i nära relationer; Bemötande; Sjuksköterskor; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett utbrett och tilltagande folkhälsoproblem världen över som pågår oavbrutet, samt ett oroande hot mot kvinnors liv och trygghet. Både klinisk och epidemiologisk forskning visar att våld i nära relationer är associerat med stora negativa hälsoeffekter och är en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Vad döljer sig bakom masken? : Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera våldsutsatta kvinnor prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Gabriella Harnestig Olsson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance nurse; domestic violence; women; experiences; phenomenology; Ambulanssjuksköterska; våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors fysiska och psykiska ohälsa. Ambulanssjuksköterskan är oftast den första personen i vårdkedjan som möter våldsutsatta kvinnor i en prehospital miljö. LÄS MER

 3. 3. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Våldtäktsoffret i media : En kritisk granskning av dagstidningars framställning av våldtäkten, våldtäktsoffret och våldtäktsmannen innan, under och efter #MeToo

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Klingström; [2021]
  Nyckelord :Ideala offret; överfallsvåldtäkten; sekundär viktimisering;

  Sammanfattning : The #MeToo movement was described as a revolution that emphasized sexual abuse as a societal problem, and that the movement would result in an increased focus on the rape victim. However, whether this change can be identified in news media is unclear which motivates this study. LÄS MER

 5. 5. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER