Sökning: "religionslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet religionslärare.

 1. 1. Känner mig i kläm! : En fenomenografisk studie med fokus på implementeringsprocessen av kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Arvid Viklund; Mikael Norlin; [2023]
  Nyckelord :implementering; rektorer; beslutsfattande; verkställare; Känner mig vilse i pannkakan; sexualitet; samtycke; relationer; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att undersöka hur stor förståelsen är bland gymnasierektorer när det kommer till det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer som infördes höstterminen 2022 i alla skolformer. Dessutom vill studien även ge en klarare bild av rektorernas vilja och intentioner samt hur de har agerat och skapat förutsättningar för attimplementera kunskapsområdet i deras skolverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet, samtycke och religioner : Didaktiska förändringar efter Skolverkets revidering av Sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elias Nordkvist; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet samtycke och relationer; religionslärare; sexualitet; religion; skolverket;

  Sammanfattning : Background: In 2022 the Swedish National Agency for Education revised their sex education curriculum. The revised course, now called ”Sexualitet, samtycke och relationer” (SSR), aims to highlight the importance of consent and further include aspects such as honour-related violence alongside the traditional course content. LÄS MER

 3. 3. Kunskap, fostran eller tidsbrist? : En kvantitativ studie av religionslärares didaktiska val gällande centralt innehåll i kursen Religion 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Selldén; [2023]
  Nyckelord :gymnasieskola; religionslärare; religionskunskap; centralt innehåll; didaktiska val; de tre didaktiska frågorna; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; tidsbrist;

  Sammanfattning : This essay examines which didactic choices religion teachers make in the course Religion 1 based on the didactic questions what?, why? and how?. The aim is to investigate how religion teachers at upper secondary school teach the central content of the Religion 1 course within the time frame of 50p. LÄS MER

 4. 4. "50 poäng är inte mycket" : En intervjustudie om religionslärares kritiska perspektiv på styrdokumentens innehåll för Religionskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Abigail Sandström; [2023]
  Nyckelord :Religionskunskap 1; Religionskunskap; Läroplanskritik; Läraragens; Styrdokument; Gymnasieundervisning; Lärarperspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Religionslärare;

  Sammanfattning : Upper secondary education has a clear purpose within the Swedish school system: to prepare young adults for their lives as active, democratic citizens in Swedish society. There is a vast amount of information an upper secondary student should be privy to by the end of their pre-college education, and teachers have had to take enormous strides to interpret and implement these guidelines when teaching. LÄS MER

 5. 5. Religionslärarnas upplevda antisemitism i klassrummet : En kvalitativ undersökning av antisemitism bland religionslärarna inom religionsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amar Kadribegovic; [2023]
  Nyckelord :Antisemitism; Didaktik; Hermeneutik; Religionslärare; Intervju; Kvalitativ metod; Tolkning; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur antisemitism upplevs av religionslärare och hur lärarna bemöter historiska och rådande händelser som kan kopplas till antisemitism samt vilka didaktiska val de gör för att motverka antisemitism. Mitt mål med dessa frågeställningar är att förstå religionslärares tolkning av antisemitism och hur de undervisar och bemöter antisemitism i klassrummen i olika undervisningssituationer. LÄS MER