Sökning: "religionslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet religionslärare.

 1. 1. Vart är religionskunskapsämnet på väg? : En studie inriktad på gymnasieskolan baserad på synpunkter från lärare, elever och Skolverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Lindgren; Josefine Forslin- Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionsdidaktik; läroplansförändringar; lärarperspektiv; elevperspektiv; Skolverket; framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare, elever på gymnasieskolan och Skolverket upplever vart religionsämnet är på väg, samt eventuella utmaningar med ämnet. De frågeställningar vi har utgått från är: vad anser religionslärarna är viktigt och relevant, finns det något som de hade önskat fanns med i kursplanen eller som skulle kunna tas bort? Vad anser eleverna i gymnasieskolan är relevant och viktigt innehåll i religionsundervisningen? Hur ställer sig Skolverket till kursplanen i religionskunskap, vad tycker de är viktigt och varför? Finns det något behov av att förändra innehållet? Vad är utmaningen med religionsämnet? Från studiens syfte och frågeställningar, skapades två intervjuguider, en till verksamma religionslärare och en till Skolverket samt så skapades en enkätundersökning som elever på gymnasiet fick ta del av. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck som kontroversiell fråga inom Sex- och Samlevnad i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Johan Jönsson Ahlbin; [2022]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; inkludera; kontroversiella frågor; undervisningsmetodik; religionsdidaktik; religionskunskap; sex- och samlevnad; sexualitet; samtycke och relationer; utmaningar;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks vilka problem religionslärare upplevde med att undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck inom sex och samlevnad. I kontrast till dessa upplevda problem ämnade kunskapsöversikten även finna exempel på hur religionslärare kan bemöta dessa upplevda problem. LÄS MER

 3. 3. Mellan kristendom och sekulär hegemoni : En kunskapsöversikt om religionsämnets objektivitetsideal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Disa Horner; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionslärare; sekularism; objektivitet; icke-konfessionalism;

  Sammanfattning : In this knowledge overview, I aim to compile and analyze currently available research regarding the ideal of objectivity in the subject of religious studies in Sweden. I chose this topic after reading an article that criticized Sweden’s religious education. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares arbete med inkludering i religionsundervisningen : Utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Madeleine Bergkvist; Filip Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionsdidaktik; inkludering; inkluderande undervisning; delaktighet; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur religionslärare på gymnasieskolan anser att de arbetar med inkludering, samt vilka utmaningar de upplever med detta. Undersökningen har utgått ifrån en kvalitativ metod, för att kunna skapa en djupare och mer nyanserad bild av lärarnas uppfattning. LÄS MER

 5. 5. Minoritetsreligioners roll i den svenska skolan : En kvalitativ studie om nio lärares syn på Mellanösterns minoritetsreligioner i gymnasieskolans religionsundervisning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Ardewan Sokawi; [2022]
  Nyckelord :Minority religions; religious education; curriculum and intercultural education.; Minoritetsreligioner; religionsundervisning; läroplan och interkulturell undervisning.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how religion teachers in Stockholm work with minority religions in their classes and examine teachers' views on minority religions' place in religious studies and their relation to the school curriculum. The focus of the study is on Middle Eastern minority religions. LÄS MER