Sökning: "Lgr11"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet Lgr11.

 1. 1. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 2. 2. ”Kan vi få lära oss något om krigen som pågår idag och inte för 1000 år sedan?” : En kvalitativ intervjustudie om historielärarens roll i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jona Karam; [2022]
  Nyckelord :Multicultural; intercultural; diversity; culture; history; teaching; grades 4-6; Mångkultur; interkulturell; mångfald; kultur; historia; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Skolan är en spegling av samhället där kulturella möten mellan individer alltid har varit en pågående process. Enligt Lgr11 ska historieundervisningen bidra till att eleverna får en ökad förståelse för olika kulturella levnadssätt och sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Lättlästa texter för alla? : En demokratisk rättighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Helena Spännare; Maria Modd; [2022]
  Nyckelord :lättläst; läsförståelse; läsförståelseprocesser; inferenser; läsbarhet; LIX; PISA; PIRLS; LGR11.;

  Sammanfattning : Denna studie är en mixstudie av kvantitativ forskning med kvalitativa inslag. Studiens syfte är att undersöka hur anpassningar som görs i lättlästa texter/böcker påverkar textens läsbarhet och elevernas läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Redo för Lgr22? : En kvalitativ enkätundersökning om lärares högläsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Cecilia Formare; Kristina Hörnell; [2022]
  Nyckelord :läsdidaktiska val; högläsning; Lgr11; Lgr22; literacy; critical literacy; ämneskonceptionerna;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs 4-6 i svenska och svenska som andraspråk arbetar med lärarledd högläsning. Detta kopplas samman med övergången från Lgr11 till Lgr22. LÄS MER

 5. 5. Två kursplaner, ett klassrum : En kvalitativ studie om fyra lärares erfarenheter av undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk i ett gemensamt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Petersson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Swedish as a second language; courseplans; syllabus; multilingualism; svenska som andraspråk; svenska som andraspråkskursplan; kursplaner; flerspråkighet; Lgr11; Lgr22;

  Sammanfattning : Svenska skolor måste erbjuda ämnet svenska som andraspråk om elever är i behov av det. Under de senaste åren har det skett en förändring i antal elever som läser ämnet och elevantalet har ökat. LÄS MER