Sökning: "cadastral procedure"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden cadastral procedure.

 1. 1. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering och digitalisering av fastighetsbildningsprocessen : Effekter av en förändrad inskrivning av avtalsrättigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Norman; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; real property process; contractual rights; enrolment; processing times; digitalisering; fastighetsbildningsprocess; avtalsrättigheter; inskrivning; handläggningstider;

  Sammanfattning : Forskning visar att genom utveckling inom digitalisering finns flera nyttor att vinna. Dessa nyttor är att verksamheter effektiviseras, kvalitet på data höjs och kostnader sjunker. LÄS MER

 3. 3. Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stefan Crnoglavac; [2021]
  Nyckelord :Anläggningsförrättning; enskild väg; förrättningsavgift; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Property formation operation is facing increased digitalization, as a part of integration of digitalization in built-environment practices. In the light of this, the National Land Survey of Sweden’s property formation division is doing an overhaul of their current revenue model. LÄS MER

 4. 4. Markförvärv tidigt i en exploateringsprocess - En analys av möjligheterna i FBL, JFL och PBL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erik Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Fastighetsbildning; exploatör; exploateringsfastighet; jordförvärvslagen; jordförvärvstillstånd; planbesksed; plan- och bygglagen; markexploatering; markförvärv; tillståndsmyndighet; vilandeförklaring Keywords: Dormancy declaration; developer; development property; land acquisition; the Land Acquisition Act; land acquisition permit; land exploitation; licensing authority; plan message; Planning and building act; Property formation; property development; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utreda kopplingarna mellan fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen och jordförvärvslagen. Detta med inriktning på juridiska personers möjlighet att få bundenhet till mark i ett tidigt skede i en markexploateringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsbildning inom detaljplan : Mindre avvikelser inom aktuella och inaktuella detaljplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Karl Nilsson; Viktor Lindblom Liss; [2020]
  Nyckelord :Detaljplan; fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Municipalities have the sole responsibility of planning within its jurisdiction. This is partially done through detailed plans. In the detailed plan the municipalities can regulate construction and property subdivision. LÄS MER