Sökning: "Early Supplier Involvement"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Early Supplier Involvement.

 1. 1. Fallstudie: Effekterna av integration med en underleverantör i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viggo Jonason; Jonah Ejheden; [2020]
  Nyckelord :Supplier integration; Early Supplier involvement; Product development; Contract manufacturer; Outsourcing; Black box; Gray box; ;

  Sammanfattning : För att möta kundernas strikta krav på korta ledtider och krav på lågkostnadsprodukter med hög kvalitet, har många organisationer kommit att bero allt mer på underleverantörer för att utveckla konkurrenskraftiga produkter. Omfattningen av leverantörsintegrering kan beskrivas med mängden ansvar en leverantör får i beställarens produktutveckling och hur samarbetet ser ut mellan parterna. LÄS MER

 2. 2. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Sammanfattning : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande aktiviteter inom leverantörskedjan : Integration av leverantörskedjan för att uppnå långsiktiga samarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Måns Karlsson; Marielle Sundfeldt; [2017]
  Nyckelord :ABC; Activity-based cost; A2A; Actor to Actor; B2B; Business to Business; Cross-functional team; Design to Cost; DtC; Purchasing; Supply chain management; SRM; Supply relationship management; Valmet; Value co-creation; ABC; Aktivitetsbaserad kostnad; A2A; Aktör till Aktör; B2B; Företag till Företag; Tvärfunktionella team; Design to Cost; DtC; Inköp; Supply chain management; SRM; Hantering av leverantörsrelationer; Valmet; Värdesamskapande;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har hantering av leverantörsrelationer blivit en viktig konkurrensfaktor för företag världen över. Denna uppsats kommer delvis att presentera teorin bakom hantering av leverantörsrelationer och integrera den med värdesamskapande vilket är ytterligare en viktig aspekt för företag som önskar att implementera ett vinn-vinn-tänk med sina samarbetspartners. LÄS MER

 4. 4. FALLSTUDIE Involvering av leverantör vid utveckling av motorvärmare : För V8 motorer

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hana Charif; [2015]
  Nyckelord :Product development; Engine heater; V8 engines; Case study; Supplier integration; Master degree; Produktutveckling; Motorvärmare; V8 motorer; Masterexamen; Fallstudie; leverantörsintegration;

  Sammanfattning : An engine heater is used to warm engine cooling fluid in an engine. This specific case pertains to the engine warmers found in the V8 engines of Scania trucks. The purpose of this study is to make the product development more effective by optimizing the cooperation with suppliers. LÄS MER

 5. 5. Managing Supplier Innovation: A Case Study of the Wind-Turbine Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Karimi; Ole Christian Ihalainen; [2014-12-12]
  Nyckelord :buyer-supplier relationship; open innovation; supplier innovation; supplier segmentation; supplier interface; hidden knowledge; simple versus complex innovation problem; radical versus incremental innovation; exploration versus exploitation; supplier involvement; global sourcing; risk-return trade-off; ambidexterity;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER