Sökning: "Bekvämlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet Bekvämlighet.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av hemabort

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Pedersen; Ester Bohlin; [2022-01-27]
  Nyckelord :hemabort; kvinnors upplevelser; stöd; information; personcentrerad vård; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är majoriteten av alla aborter hemaborter. Hemabort innebär idag att den medicinska aborten startas på sjukhus och att kvinnan därefter slutför aborten i hemmet. Förslag har lagts fram att hela abortprocessen ska kunna göras i hemmet och att barnmorskans ansvarsområde inom abortvården ska utökas. LÄS MER

 2. 2. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Harling; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER

 3. 3. Nurses' Perceived Limitations within Conversations about Sexual Health : A Literature Review

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kim Kavanagh; Julia Lilljegren; [2022]
  Nyckelord :communication; deductive method; modelling role modeling; nursing; qualitative method; kommunikation; deduktiv metod; kvalitativ metod; modeling role modeling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Sexual health is a fundamental determinant of health and wellbeing. Sexual interventions need to meet the same standard as any other health issues. Nurses have a responsibility to give patients holistic care and promote health. LÄS MER

 4. 4. Mobility Management - smart och hållbart eller ett spel för gallerierna? : Boendes upplevelser, attityder & beteenden i förhållande till mjuka åtgärder i bostadsprojekt med låga parkeringstal

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anja Ericson; Linn Haglund; [2022]
  Nyckelord :Mobility Management; Mobility Management; Hållbart resande; Attityder; Vanor; Beteenden; Användarperspektiv; Bostadsprojekt; Låga parkeringstal; Stockholm; Mjuka åtgärder;

  Sammanfattning : In contemporary society, a common aim is to increase sustainable travel in order to foster the ecological environment. This is to be made possible by a transformation in travel modes from car to public transport, walking and cycling. Stockholm, which is the city focused on in this study, is currently growing. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar Elevernas val av skollunch? : En kvalitativ intervjustudie med elever i årskurs 9.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Manal Hassan; Elli Eklund; [2022]
  Nyckelord :Skollunch; faktorer; påverka; elever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skollunchen har stor betydelse för eleverna i svenska skolor, den tillför näring, energi och följer rekommendationerna från Livsmedelsverket. Tidigare forskning har visat att begreppen ansvar, identitet och bekvämlighet ligger bakom matvalen som görs, även sociala och sensoriska aspekter var viktigt när det kommer till valet av skollunch. LÄS MER