Sökning: "lärobokbaserat arbetssätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lärobokbaserat arbetssätt.

  1. 1. Möjligheter och begränsningar med läroboksbaserad och laborativ matematikundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Renata Placzek; [2011]
    Nyckelord :laboratory method; text-book based method; advantages; disadvantages; laborativt arbetssätt; lärobokbaserat arbetssätt; fördelar; nackdelar;

    Sammanfattning : Mathematics is a central topic in today's education debate, including discussion of its educational quality and various teaching methods. Today basically two different teaching methods are used; one is the textbook based method, with the book in focus and the other one the laboratory method by which teaching is performed through practical applications. LÄS MER