Sökning: "Servicelandskap"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Servicelandskap.

 1. 1. Stävan efter känslan : Ökad upplevelseekonomi genom interaktiva & fysiska omgivningsdimensioner i servicelanskapet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Claire Schlichter; Malin Lind; [2020]
  Nyckelord :Servicescape; experience economy; physical environment dimensions; interactive environmental dimensions; sensory marketing; lifestyle hotels; emotional reactions; Servicelandskap; upplevelseekonomi; fysiska omgivningsdimensioner; interaktiva omgivningsdimensioner; sinnesmarknadsföring; livsstilshotell; emotionella reaktioner;

  Sammanfattning : Vikten av de fysiska och interaktiva omgivningsdimensionerna i servicelandskapet på livsstilshotell har omvärderats. Bakgrunden till detta beror på det pågående skifte som fortgått under en längre tid av den varudominanta logiken till den servicedominanta logiken. LÄS MER

 2. 2. Förändrat leveranssamhälle: e-handlens konsekvenser på leveransinfrastrukturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Nordlund; Ludvig Nordh Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Leveranssamhälle; Paketbox; Värdesamskapande; Värdeförstörande; S-D logik; Servicelandskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar förändring i val av handelskanal vilket har givit en tillväxt i e-handeln men även minskning av postbrev. Med denna förändring har övergång från brevinkast till fastighetsboxar endast delvis och tillfälligt lättat på problemen postmarknaden står inför. LÄS MER

 3. 3. Sjuk Marknadsföring : En kvalitativ forskning om hur en pandemi påverkar livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Martin Adolfsson; Viktor Bolin; [2020]
  Nyckelord :Corona; COVID 19; pandemic; servicescape; grocery stores; Corona; Covid 19; Pandemi; Servicelandskap; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur livsmedelsföretag hanterar sin marknadsföring samt undersöka vilken påverkan som sker på kundernas köpbeteende under en pandemi. Vidare vill undersöka vilka som tar beslut om åtgärder och förändringar under en pandemi. LÄS MER

 4. 4. "Vi säljer upplevelser" : En studie om hur motorcykelbranschen kan stärka sitt erbjudande över hela året genom en omnikanalstrategi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Strand Henrik; Oskar Östlund; [2019]
  Nyckelord :Omnikanalstrategi; säsongsförsäljning; upplevelseekonomi; motorcykelbransch; touchpoints; CEM; CRM;

  Sammanfattning : Titel ”Vi säljer upplevelser” - En studie om hur motorcykelbranschen kan stärka sitt erbjudande över hela året genom en omnikanalstrategi   Nyckelord    Omnikanalstrategi, säsongsförsäljning, upplevelseekonomi, motorcykelbransch, touchpoints, CEM, CRM   Forskningsfråga På vilka sätt kan motorcykelbranschen med säsongsbetonad försäljning använda sig av en omnikanalstrategi för att stärka sitt varumärke och skapa erbjudanden genom hela året?   Syfte Syftet med studien är att öka kunskapen om hur MC-branschen kan använda en omnikanalstrategi som hjälper motorcykelåterförsäljare att stärka sitt varumärke och öka försäljningen och sina erbjudanden under hela året oberoende av säsong.   Metod Studien har använt en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER