Sökning: "servicekvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet servicekvalitet.

 1. 1. Informerat samtycke ur ett kommunikativt perspektiv - En kvantitativ studie om kommunikativa faktorers betydelse för skapandet av en förtroendeingivande kommunikationsinsats i en digitaliserad samtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Gulliksen; Vera Karlsson; [2020]
  Nyckelord :förtroende; informerat samtycke; digitala plattformar; internetvana; cookies; kommunikation; Digital Natives och Digital Immigrants; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate individuals' trust to informed valid consent on digital platforms and enlighten the relation between trust and communication. The research question of this study aims to answer what communicative elements an organization should take into account to communicate informed valid consent in a trustful manner. LÄS MER

 2. 2. Servicelandskapets möjligheter för butikers överlevnad av covid-19 krisen: En kvalitativ studie om strukturella förändringar, till följd av covid-19 pandemin 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Dehmer Östebo; Amanda Nyrén; [2020]
  Nyckelord :Servicelandskap; kreativitet; covid-19; servicekvalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : : I mars 2020 ställdes världen på ända då WHO utnämner covid-19 som en pandemi. Handeln, som sedan tidigare redan står inför stora utmaningar, tvingas ställa om. För den fysiska handeln medför detta behov av att förändra den fysiska miljön inom vilka kunder och medarbetare vistas, för att kunna säkerställa social distansering. LÄS MER

 3. 3. Snabbt, billigt och nära. En kvantitativ undersökning av service vid leverans till utlämningsställe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alla Belova; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Last mile-leverans; servicekvalitet; servicebekvämlighet; SERVCON-modellen; Kano-modellen; serviceattribut; kundtillfredsställelse; utlämningsställe.; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-retailers all over the world are facing increased competition due to the rapid development of the e-commerce sector. In this light, delivering positive service experience to customers is often named as one of the keys to successful business. LÄS MER

 4. 4. Miljömedvetenhet och dess påverkan på konsumenter vid köp av flygresor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Hedman Danielsson; Josefine Sträng; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; miljömedvetenhet; klimatkompensation; servicekvalitet; Indexpris; restid; kundlojalitet ;

  Sammanfattning : Det är svårt att undgå klimatförändringarna runt om i världen, med tanke på uppmärksamheten som riktats mot miljön de senaste åren. Skogsbränder, översvämningar och temperaturökningar är några exempel på konsekvenser av klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Köpflöde inom e-handel : En empirisk studie om hur användarupplevelse kan resultera i högre kundtillfredsställelse inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Gustafsson; Madeleine Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; user experience; purchase flow; interface patterns; information systems; E-handel; användarupplevelse; köpflöde; gränssnittsmönster; informationssystem;

  Sammanfattning : I takt med att samhället digitaliseras och webbaserade företag allt mer inser vikten av användarvänlighet söker människor bekvämligheter och högre krav på den digitala upplevelsen. Syftet med studien var att utveckla kunskap om och förståelse för hur faktorer inom användarupplevelse kan påverka köpintentionen i ett köpflöde, och huruvida detta kan resultera i ökad kundtillfredsställelse inom e-handel. LÄS MER