Sökning: "Julia Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Julia Bengtsson.

 1. 1. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bengtsson; Fanny Sandqvist; [2019]
  Nyckelord :Aptus Relax; stress; hund; klinisk undersökning; fysiologiska parametrar; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i arbetet : En kvalitativ studie på 1177 Vårdguiden på telefon Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Julia Henriksson; Sandra Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Recovery at work; breaks; nurses work environment; workload; working climate; 1177 The Healthcare Service over the phone; Återhämtning i arbetet; pauser; sjuksköterskors arbetsmiljö; arbetsbelastning; arbetsklimat; 1177 Vårdguiden på telefon;

  Sammanfattning : Det finns endast ett fåtal studier publicerade om återhämtning i arbetet, mer forskning behöver belysa återhämtningens viktiga roll och möjliga återhämtningsstrategier på arbetsplatsen. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i arbetet, genom att studera schemalagd återhämtningstid på 1177 Vårdguiden på telefon. LÄS MER

 3. 3. Miljöanpassade och kostnadseffektiva flerbostadshus

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Agnes Bengtsson; Julia Hagberg Fyrberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka om man kan bygga miljömässigt hållbart utan att det behöver kosta mer. På grund av kostnadsökningar för byggandet av miljövänliga hus byggs inte dessa i samma utsträckning som önskat, vilket är nödvändigt då byggsektorn bidrar till stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. LÄS MER

 4. 4. Är det en utmaning? : En läromedelsanalys om vilka kognitiva utmaningar elever möter vid arbete med sambandet mellan multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Bengtsson; Isabell Gullvén; [2019]
  Nyckelord :Division; Kognitiv utmaning; Läromedel; Multiplikation; Samband;

  Sammanfattning : Det är viktigt att redan i unga år skapa sig en förståelse för hur de fyra räknesätten hänger samman, men även vilka kognitiva utmaningar sambandet mellan räknesätten multiplikation och division framställs i matematikböcker för yngre åldrar. Idag finns det ingen statlig granskning av läromedel, utan vem som helst kan skriva ett läromedel. LÄS MER

 5. 5. Problemlösningsuppgifter i fokus : En analys av läromedel för årskurs 2 och 3 i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Lindström; Julia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; problemlösningsuppgifter; problemlösningsförmågan; resonemangsförmågan;

  Sammanfattning : Läromedel är något som är vanligt förekommande i ämnet matematik. Många lärare som använder sig av läromedel idag har en tillit till att alla delar av matematiken berörs. Det har visat sig att verkligheten påvisar det motsatta i flera avseenden. LÄS MER