Sökning: "social constructionism"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade orden social constructionism.

 1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 2. 2. The Wall: The Right to Liberty and Security at the US–Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanne Karlsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :migration; US–Mexico border; migration; migrants; refugees; detention; asylum; non citizenship; securitization; social constructionism;

  Sammanfattning : The migration and refugee situation on the US–Mexico border has been heavily debated and caused a lot of controversy in the last couple of years, much as a consequence of the Trump administration’s immigration policy and promise of a wall along the border. This thesis, therefore, aims to analyze how migrants’ and refugees’ right to liberty and security was affected by the way the Trump–government portrayed them, and the phenomenon of migration, as a security threat. LÄS MER

 3. 3. Facebook in the News. A mixed-method study of how Swedish public service news represent Facebook

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalija Sako; [2021-04-06]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Content analysis; Social media; Global media giants; Political economy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Swedish public service media represents Facebook; a private, transnational company but also a tool for public service media (PSM) to reach its audience. The first research objective was to find out to what extent and in what way Facebook has been present in two of the biggest news programs in PSM, Rapport and Dagens eko, over the last ten years. LÄS MER

 4. 4. "This is our Dynasty." : Hur rollkaraktärerna i såpoperan Dynastin har förändrats över tid med fokus på kön, genus, sexualitet, etnicitet och makt.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elina Lefvenhjelm; [2021]
  Nyckelord :Soap Opera; Dynasty; sex; gender; sexuality; etnicity; power; change.   ; Såpopera; dynastin; kön; genus; sexualitet; etnicitet; makt; förändring.;

  Sammanfattning : When the Soap Opera Dynasty first appeared in the 80´s it was not so popular as Dallas or Falcon Crest. But the aim of Dynasty was to do things more provocative. Thus, one character was homosexual, one was a “bitch”, and there was more focus on the females. The characters lived a luxury life with much drama, love, and expectations. LÄS MER

 5. 5. How FIFA Scores from an Offside Position: Understanding the longevity of a Disliked Brand.

  Magister-uppsats,

  Författare :Joris Bertholet; Daan Juistenga; [2021]
  Nyckelord :FIFA; Brand Longevity; Brand Dislike; Customer Valuation; Brand Loyalty; Video Games;

  Sammanfattning : Background: Organizations desire to create and maintain a strong and long-lasting relationship with their consumers. Firms enjoy many benefits through the loyalty of customers, such as lower marketing costs, increased revenue, and much more. LÄS MER