Sökning: "återkopplingseffekt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet återkopplingseffekt.

 1. 1. On the Relation Between Arctic Sea Ice and European Cold Winters During the Little Ice Age 1400-1850

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Kristian Silver; [2014]
  Nyckelord :Barents Sea; Kara Sea; sea ice reduction; Arctic; midlatitudes; feedback effect; Last Millennium; historical climate change; climate modeling; threshold; global warming; cold winters; Little Ice Age; North Atlantic oscillation; LIA; NAO; PMIP3; CMIP5; NASA-GISS.; Barents hav; Karahavet; reducerat istäcke; Arktis; mellanbredderna; återkopplingseffekt; historiska klimatförändringar; klimatmodellering; tröskeleffekt; global uppvärmning; kalla vintrar; Lilla istiden ; Nordatlantiska oscillationen; NAO; PMIP3; CMIP5; NASA-GISS.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the possible historical correlation between sea ice reduction in the Arctic and cold winters in Central Europe. The study is conducted over a cold period in Europe known as the Little Ice Age (LIA), 1400–1850, and uses a Global Climate Model with eight different forcing scenarios. LÄS MER

 2. 2. Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan ser ut?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jessica Kewenter-Kullberg; [2012]
  Nyckelord :utvecklingsekologi; dropout; inlärning; normalisering; återkopplingseffekt; motivation; mobbing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur en grupp elever som hoppat av skolan upplever sin skolgång och hur de skulle vilja att skolan ska utformas för att de ska kunna gå där. Tanken är att elevernas svar kan ligga till grund för förslag på förbättringar av skolan. LÄS MER