Sökning: "Martin Bråtman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Bråtman.

  1. 1. Red Bull, mer än bara ett varumärke : En kvantitativ enkätstudie av konsumenters inställningar till varumärket Red Bull

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Martin Bråtman; Linus Grötting; [2022]
    Nyckelord :Red Bull; marknadsföring; varumärkesarbete; influencers.;

    Sammanfattning : Den österrikiske entreprenören Dietrich Mateschitz grundade 1983 Red Bull tillsammans med thailändska investeraren Chaleo Yoovidhya. 38 år senare sålde Red Bull uppskattningsvis 9,8 miljarder burkar årligen. LÄS MER