Sökning: "#sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet #sekularisering.

 1. 1. Sekulärt land med sekulär undervisning : Kristna traditioner i sekulär skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Nikolaj Nielsen; Leunita Gashi; [2024]
  Nyckelord :Högtider; Icke-konfessionell; Kristen tradition; Religion; Religious education; Sekularism;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt problematiseras förståelsen för icke-konfessionell undervisning, så som den definieras och ser ut i den svenska skolan. I syftet att främja en likvärdig skola ska arbetet besvara följande frågeställningar: “Hur uttrycks idén om det sekulära Sverige i läroplanerna Lpo94, Lgr11, Lgr22?” och “Hur stämmer idén om det sekulära Sverige överens med skolverksamheten?”. LÄS MER

 2. 2. Religion makt och demokratiska möjligheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marko Siljanovski; Arvid Lindfors; [2024]
  Nyckelord :Demokrati; religion; konflikt; demokratisering; Robert Dahl; modernisering; sekularisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att förstå sambandet mellan demokrati och religion är viktigt för studierna av demokratisering. Uppsatsen syftar till att redogöra om huruvida religion kan vara ett förhindrande element för en demokratisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Om att reproducera och överföra ett kulturarv i en ickekonfessionell förskola : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till religiösa högtider och traditioner i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jackie Enger; Wilma Oskarsson; [2024]
  Nyckelord :Förskola; kulturarv; religion; traditioner; högtider; sekularisering; icke-konfessionell; mångkulturalitet; mångreligiositet.;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt land som därmed blir mångreligiöst. Dessutom har samhället och statliga institutioner som förskolan blivit mer sekulariserade och förskollärare förväntas vara neutrala och objektiva. LÄS MER

 4. 4. Från Luther till Jesus : katekes och kunskapsideal i den svenska folkskolan 1878–1919.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Joel Nordquist; [2023]
  Nyckelord :folkskola; läroplan; undervisningsplan; normalplan; kristendom; kristendomsundervisning; sekularisering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det sekulära samhället i Sverige: påverkan och formandet av muslimernas identitet : En innehållslig idéanalys av muslimers olika berättelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Talal Khalil; Sandra Termanini; [2023]
  Nyckelord :sekularisering; islam; praktiserande muslim; identitet;

  Sammanfattning : I ett sekulärt samhälle som Sverige står muslimer inför utmaningar när det kommer till formandet av sin religiösa identitet. Denna studie syftar till att analysera hur muslimers subjektiva upplevelser och erfarenheter av sin muslimska identitet påverkas av det sekulära samhällets värderingar och normer. LÄS MER