Sökning: "modernisering"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet modernisering.

 1. 1. En modernisering av källkritisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Hansson; Kevin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Source criticism source evaluation student critical evaluation internet sources online sources classroom internet credibility middle school evaluate web sources; källkritik i skolan källkritik kritisk granskning informationskompetens internet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt har varit att presentera aktuella metoder för den källkritiska undervisningen i högstadiet. Vår frågeställning genom arbetet har varit, “vilka metoder kan lärare undervisa om inom källkritik för att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt?” Genom systematiska sökningar i olika databaser valde vi ut tio artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Arbetarklassen och kriminalitet : En studie om arbetarklassens fångar på Härlanda kriminalvårdsanstalt och  kriminalitet i skuggan av kapitalismen under moderniseringens  frammarsch

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Zelda Micic; [2022]
  Nyckelord :Working class; crime; 20th century; modernization; industrialization; urbanization; Arbetarklassen; brottslighet; 1900-talet; modernisering; industrialisering; urbanisering;

  Sammanfattning : Industrialization and urbanization brought  major societal changes. For the individual, these changes meant an adjustment beyond the ordinary. Not everyone had the conditions required to adapt and take part in what modernization entailed. Those who were well off also had the means required to succeed in the new society. LÄS MER

 3. 3. Den moderna stadskärnans funktion : En studie av Uppsala stadskärnas utveckling mellan år 2004–2021

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Malmqvist; [2022]
  Nyckelord :Stadsplanering; handel; flexibilitet; strukturomvandling; modernisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera hur och varför verksamheter i Uppsala stadskärna förändrats från år 2004 till år 2021. Detta skapar en utgångspunkt och används sedan för att diskutera stadskärnans förändrade funktion i nutid och framtid. I uppsatsen används Uppsalas stadskärna som empiriskt exempel. LÄS MER

 4. 4. Detaljhandelns lokalisering av centrallager - studie av gemensamma grundtankar och vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yvonne Andreasson; [2021-09-17]
  Nyckelord :detaljhandel; centrallager; lokalisering; lokaliseringsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns någon gemensam grundtanke i den geografiska, fysiska platsen för valet av lokalisering av detaljhandelns centrallager. Detta görs genom att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER