Sökning: "molntjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet molntjänster.

 1. 1. Byggprojekt i molnet - hur upplevs informationsutbytet mellan aktörer i molnbaserade kommunikationsplattformar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ylli Kurtaj; Samir Goralija; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av Sveriges största branscher och enligt tidigare forskning medför en bristande informationsförmedling mellan olika aktörer i byggprojekt enorma extrakostnader. Dessa kostnader kan gå uppemot 40 miljarder SEK årligen, vilket är ett stort problem för de involverade parterna. LÄS MER

 2. 2. Molntjänster och säkerhet : En studie om studenters upplevelse av molntjänstsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ludvig Bodin; Christoffer Elmesiöö; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Molntjänster : Skiljer sig den upplevda informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster mellan utvecklare och privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Robin Köhn; Hossam Hasan Hamid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Optimizing data retrieval response time using localized database services

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Cem Lapovski; Philip Ekholm; [2019]
  Nyckelord :database; optimize; aws; lambda; response time; iot; opaque;

  Sammanfattning : Datahantering är en aspekt av systemlösningar som inte ska försummas. Svarstider är en lika viktig aspekt i den moderna onlinetjänsten. När molntjänster har nått en popularitet högre än någonsin är det viktigt att veta hur man använder dem effektivt för att kunna få bästa resultat. LÄS MER

 5. 5. Arbetet för en säkrare molntjänst : Identifieringen och förebyggandet av säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Granberg; Mattias Hansson; [2019]
  Nyckelord :Molntjänst; Publika moln; Säkerhet;

  Sammanfattning : Molntjänster blir allt mer populärt bland företag och organisationer att anamma. Tekniken har möjligheten att medföra många fördelar, dock kan det uppstå säkerhetsrisker med användningen. LÄS MER