Sökning: "molntjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet molntjänster.

 1. 1. Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Robin Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :digitalisering; big data; molntjänster; revisionsprocess; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha storpåverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas irealtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som geranvändaren tillgång överallt. LÄS MER

 2. 2. Criteria Affecting the Choice of Cloud Service Provider : An Exploratory Study of the Process of Choosing a Cloud Service Provider

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Löfgren; Adam Levestam; [2021]
  Nyckelord :Cloud services; resource-based view; decision-making; model; trust; commitment; Molntjänster; resource-based view; beslutsfattande; model; förtroende; engagemang;

  Sammanfattning : Cloud services can be seen as modern IT outsourcing and have become a popular technological solution for companies to create and maintain a competitive advantage. The number of cloud service providers (CSPs) is continuously growing in a highly competitive market. LÄS MER

 3. 3. Effekter som små revisionsbolag erfar med molnbaserade tjänster : Hur revisionsbolagen påverkas avseende tid, kunskap och finansiering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Saad; Jendar Mala; [2021]
  Nyckelord :Molnbaserade tjänster; revisionsbolag; effekter; tid; kunskap; finansiering;

  Sammanfattning : Datum 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:                          Jendar Mala                           Mohammed Saad                                              97/08/16                                  96/01/12 Titel: Effekter som små revisionsbolag erfar med molnbaserade tjänster – Hur påverkas små revisionsbolag avseende tid, kunskap och finansiering Handledare:  Esbjörn Segelod Nyckelord: Molnbaserade tjänster, revisionsbolag, effekter, tid, kunskap, finansiering Forskningsfråga:                 1: Vilken påverkan har användningen av molnbaserade tjänster på små revisionsbolag avseende tid, finansiering och kunskap? 2: Vilka effekter erfar små revisionsbolag med användandet av molntjänster? Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka de effekter som små revisionsbolag erfar med användandet av molnbaserade tjänster, speciellt med avseende på tid, finansiering och kunskap. Metod: Studien har arbetats utifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med sju små revisionsbyråer. LÄS MER

 4. 4. Den digitaliserade redovisningskonsulten : en kvalitativ forskning om hur användningen av digitala verktyg påverkar konsultens arbetssätt och kompetensbehov

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ida Fröberg; Johanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :Accounting consultant; Digital phenomena; Digital tools; Ways of working; Competence needs; Redovisningskonsult; Digitala fenomen; Digitala verktyg; Arbetssätt; Kompetensbehov;

  Sammanfattning : Redovisningskonsultens framtid har, med tanke på digitaliseringen inom yrket, under de senaste åren debatterats både av organisationer och yrkesverksamma inom redovisningsbranschen. Tidigare forskningsstudier uppmärksammar digitala fenomen såsom big data, molntjänster, blockchain, artificiell intelligens, maskininlärning, data mining samt robotic process automation och utforskar hur dessa påverkar redovisningskonsulten. LÄS MER

 5. 5. Performance Analysis of Distributed Spatial Interpolation for Air Quality Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albert Asratyan; [2021]
  Nyckelord :Distributed Computing; Parallel Execution; Data Interpolation; Kriging; Apache Ray; Geostatistics; Python; Cloud Services; AWS; Air Quality; Distribuerad Databehandling; Parallell Körning; Datainterpolation; Kriging; Apache Ray; Geostatistik; Python; Molntjänster; AWS; Luftkvalitet;

  Sammanfattning : Deteriorating air quality is a growing concern that has been linked to many health- related issues. Its monitoring is a good first step to understanding the problem. However, it is not always possible to collect air quality data from every location. LÄS MER